سازمان استانداردسازی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
* [[استانداردهای مناطق خطرزا]]: (hazardous Area)
[[BIPM]]:دفتر بین المللی اوزان ومقیاسها
[[Oiml]]: سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی
 
{{خرد}}
 
۱۴۹

ویرایش