تفاوت میان نسخه‌های «فریدریش ابرت»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
{{مستند کردن}}
{{صدر اعظم‌های آلمان}}
{{مستند کردن}}
{{رئیس‌جمهورهای آلمان (۱۹۱۹–۴۵۱۹۱۹-۴۵)}}
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ابرت، فردریش}}
[[رده:اعضای رایشس‌تاگ امپراتوری آلمان]]
کاربر ناشناس