تفاوت میان نسخه‌های «اقتصاد اسلامی»

بدون خلاصه ویرایش
(تمیزکاری با ویرایشگر خودکار فارسی)
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری افزودن پیوند بیرونی به جای ویکی‌پیوند
در سال ۱۹۷۸، [[روح‌الله خمینی|آیت الله خمینی]] مدعی شد که شرکت‌های چندملیتی اقتصاد ایران را در دست گرفته‌اند و سیاست‌های [[محمدرضاشاه]] در حال به نابودی کشاندن [[کشاورزی]] است تا به خارجیان فعال در حوزه کشاورزی تجاری کمک کند؛ وی اعلام کرد که هدف اصلیش را در اقتصاد کم شدن وابستگی ایران به غرب قرار خواهد داد؛ و این که اقتصاد بر اساس تعالیم اسلام پایه‌ریزی خواهد شد.{{مدرک}}
قبل از پیروزی انقلاب، شهید محمد باقر صدر تلاش هایی جهت تبین نظام اقتصادی اسلامی و مؤلفه های مکتب اقتصادی آن مبذول داشت. پس از انقلاب اسلامی، بانکداری یکی از عرصه هایی بود که برای تطبیق آن با قوانین اسلامی، محل ورود اقتصاد اسلامی بود؛ در همین راستا قانون بانکداری بدون ربا تصویب و اجرا شد. دیگر عرصه مهم ورود اقتصاد اسلامی موضوع انفال و مالیکت منابع طبیعی بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محل تأکید قرار گرفت. یکی دیگر از مفاهیم مهم در اقتصاد اسلامی که با پیروزی انقلاب پررنگ شد، بحث استقلال و خودکفایی بود؛ هرچند براساس نظریات رایج اقتصادی این مقوله از اهمیت چندانی برخوردار نیست، اما با توجه به شرایط جهانی در آن زمان و نیز در حال حاضر و برپایه برخی آمزوه های اقتصادی موجود، باید تا حد ممکن در راستای استقلال معقول اقتصادی همت گمارد. البته منطبق با همان نظریات اقتصادی متعارف نیز تا زمانی که کشورها به حمایت از صنایع خود اقدام کنند و امکان مبادله آزادانه کالاها و خددمات وجود نداشته باشد و پیش شرط های مربوط به بازار پول و ارز مهیا نشود، مسئله خودکفایی و استقلال اقتصادی حائز اهمیت خواهد بود.
 
== نقد و بحث ==
اقتصاد اسلامی به خاطر این ها بی اعتبار و دون شناخته است [از دید انتقادی]:
* "عدم انسجام<ref group="یادداشت">Incoherence</ref>، ناتمامیت<ref group="یادداشت">Incompleteness</ref>، غیرواقع‌بینانه‌بودن<ref group="یادداشت">Impracticality</ref>، و بی‌ربطی<ref group="یادداشت">Irrelevance</ref>" ای که به آن ها متهم شده، همچنین رانده شده توسط "[[هویت فرهنگی]]"، به جای [[حل مسئله]] (Timur Kuran, John Foster)؛<ref name="FosterMM2010">{{cite web|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8401421.stm|title=How Sharia-compliant is Islamic banking?|date=11 December 2009|accessdate=22 September 2016|website=BBC News|last1=Foster|first1=John}}</ref><ref>Kuran, "The Economic Impact of Islamic Fundamentalism," in Marty and Appleby ''Fundamentalisms and the State'', U of Chicago Press, 1993, pp. 302–41</ref><ref>"The Discontents of Islamic Economic Mortality" by Timur Kuran, ''American Economic Review'', 1996, pp. 438–42</ref><ref name="tobin-2014-139">{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=JGStBAAAQBAJ&pg=PA139&lpg=PA139&dq=%22incoherence,+incompleteness,+impracticality,+and+irrelevance%22+finance&source=bl&ots=U2W21i-4UP&sig=rOu44K5-zEuCI-H9E0WMI8ptNQ0&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi1kpC46KXPAhUX12MKHcD7AhMQ6AEIITAA#v=onepage&q=%22incoherence%2C%20incompleteness%2C%20impracticality%2C%20and%20irrelevance%22%20finance&f=false|title=Production, Consumption, Business and the Economy: Structural Ideals And ...|last1=Tobin|first1=Sarah A.|date=2014|publisher=Emerald Group Publishing.|accessdate=23 September 2016|editor1-last=Wood|editor1-first=Donald C.|page=139|chapter="Is it really Islamic?"}}</ref>
* به طور تئوریک "شلم‌شوربایی از تفکرات مردم‌باورانه و سوسیالیست"<ref group="یادداشت">"a hodgepodge of populist and socialist ideas"</ref> بودن، و در عمل "هیچ چیزی بیش تر از کنترل دولتی نارسای اقتصاد و برخی سیاست های بازتوزیع تقریبا به یک اندازه ناکارآمد" [نیست] ([[فرد هالیدی]])؛<ref name="Halliday, Fred p. 892">Halliday, Fred, ''100 Myths about the Middle East'', Saqi Books, 2005 p. 89</ref>
<blockquote>در زمینه سیاسی و منطقه ای، جایی که [[اسلام گرایان|اسلام‌گرایان]] و [[علما]] ادعا می کنند در مورد همه چیز نظری دارند، جالب است که در مورد این مرکزی‌ترینِ فعالیت‌های انسان، فراتر از سخنان پارسامنشانۀ پی‌درپی دربارۀ این که چه طور مدل آن‌ها نه [[سرمایه‌داری]] است و نه [[سوسیالیسم|سوسیالیستی]] چه قدر چیز کمی برای گفتن دارند.<ref name="Halliday, Fred p. 893">Halliday, Fred, ''100 Myths about the Middle East'', Saqi Books, 2005 p. 89</ref></blockquote>
* چیزی چندان بیش‌تر از، درآوردن ادای اقتصاد سنتی و متعارفی که با آیات [[قرآن]] و [[سنت (پیامبر اسلام)|سنت]] مزین شده، نبودن آن (Muhammad Ahram Khan)؛
* مدعی تقاضا برای بازگشت به رسوم اسلامی، که [این رسوم] در واقع "سنت اختراع‌شده"<ref group="یادداشت">Invented tradition</ref> هستند (Timur Kuran)؛<ref group="یادداشت">به نظر وی: اقتصاد اسلامی خودش نمونه امری است که "سنت اختراع‌شده" خوانده شده. ... تا میانه قرن بیستم [میلادی] نبود که پس از آن کمپین هایی راه افتاد برای شناسایی الگوهای تفکر و کارکرد اقتصادی به طور خودآگاه [به اسلام]، اگر نه همچنین به طور منحصر [به اسلام]. تا آن زمان درون‌مایه اقتصادی رساله‌ها که بر پایه منابع اسلامی سنتی قرار داده شده بود فاقد سیستماتیزاسیون [یا سیستم‌مندی] بود؛ آن ها به سختی یک بدنه اصلی از تفکر را که به شکل دکترینی منسجم و خودکفا قابل تشخیص باشد را شکل دادند.</ref><ref name="Kuran-x">{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=VkIJGPNzVIIC&pg=PR9&dq=%22Islam+and+mammon%22+%22most+muslims,+whether+or+not%22&hl=en&sa=X&ei=qSUTVZ-WCJGuogST64CAAw&ved=0CB4Q6AEwAA#v=onepage&q=%22Islam%20and%20mammon%22%20%22most%20muslims%2C%20whether%20or%20not%22&f=false|title=Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism|last1=Kuran|first1=Timur|date=2004|publisher=Princeton University Press|accessdate=25 March 2015|page=x}}</ref>
* شکست در رسیدن به اهداف براندازی سود روی پول، برقراری برابری اقتصادی، و یک وجدان [یا نظام اخلاقی] برتر برای [[کسب‌وکار]]؛<ref name="Pipes-26-09-07">{{cite news|url=http://www.danielpipes.org/4973/islamic-economics-what-does-it-mean|title=Islamic Economics: What Does It Mean?|last1=Pipes|first1=Daniel|date=September 26, 2007|accessdate=5 August 2015|agency=Jerusalem Post}}</ref> با این حال "از روی جهالت، از روی مدارای گمراه شده، از نگاه موشکافانه نقادانه فروگذارکرد"، و [شکست خورد] به این دلیل که شیوه‌ها و مقاصدش "''بیش از حد غیر واقع بینانه'' تا که بخواهد برای ساختارهای غالب اقتصادی شاخ و شانه بکشد" به حساب می روند (Timur Kuran).<ref name="Kuran-x2">{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=VkIJGPNzVIIC&pg=PR9&dq=%22Islam+and+mammon%22+%22most+muslims,+whether+or+not%22&hl=en&sa=X&ei=qSUTVZ-WCJGuogST64CAAw&ved=0CB4Q6AEwAA#v=onepage&q=%22Islam%20and%20mammon%22%20%22most%20muslims%2C%20whether%20or%20not%22&f=false|title=Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism|last1=Kuran|first1=Timur|date=2004|publisher=Princeton University Press|accessdate=25 March 2015|page=x}}</ref>
 
== جستارهای وابسته ==
* [[فلسفه اسلامی]]
* [[حقوق و اقتصاد]]
 
== یادداشت ==
<references group="یادداشت" />
 
== منابع ==
* {{یادکرد|فصل= |کتاب=اقتصاد اسلامی|نویسنده=محمود روزبهان|ترجمه=|ناشر=نشر قلم|چاپ=سوم |شهر=تهران |کوشش= |ویرایش= |صفحه=۱۷۲ |سال=۱۳۷۸|شابک=}}
* {{یادکرد|فصل= |کتاب=اقتصاد در مکتب اسلام|نویسنده=امام موسی صدر|ترجمه=|ناشر=|چاپ=|شهر=|کوشش=علی حجتی کرمانی|ویرایش=|صفحه=|سال=|شابک=}}
* {{یادکرد-ویکی|پیوند=https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_economics|عنوان=Islamic economics|زبان=انگلیسی|بازیابی=۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۸}}
{{موضوعات اسلام}}
{{مطالعات اسلامی}}