تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان کهنوج»

افزودن منبه عکس
(جاجبجایی نقشه شهرستان کهنوج)
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
(افزودن منبه عکس)
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
** [[دهستان حومه (کهنوج)]]
** [[دهستان چاه ریگان]]
[[پرونده:File.aspx 13-31-28.jpg|1169x1169پیکسل]]{{بدون منبعhttps://kerman.mporg.ir/5f838a31-36b2-4074-b573-62ab7d21e689/wid/7909dde8-2c74-4b83-b9ea-b2ded0b1ce18/id/a4f11672-b8a0-4218-8068-801bee4436cb/نقشه-تقسيمات-كشوري-استان-و-شهرستان-ها}}
 
== آب و هوا ==