تفاوت میان نسخه‌های «جامد آمورف»

جز
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
 
== مقایسه نقطه ذوب مواد کریستالی با آمورف ==
کریستال ها (جامدهای بلوری یا منظم) بر خلاف مواد بی شکل (آمورف) دمای ذوب نسبتاٌ مشخصی دارند . زیرا تمام مولفه های اتمی، مولکول ها یا یون ها دارای همسایگانی با تعداد، نوع و فاصله مشابهی هستند . بنابراین نیروهای بین مولکولی ای که اجزا را در کنار هم نگه داشته اند یکنواخت و یکسان هستند. برای ذوب شدن ماده، غلبه بر این نیروهای یکنواخت نیاز است و از آنجا که برای غلبه بر این نیروهای یکسان، انرژی مشخصی نیاز است در نتیجه کریستال ها نقطه ذوب نسبتا مشخصی دارند.
 
== مقایسه چینش ریز ذره ای مواد کریستالی با آمورف ==
کاربر ناشناس