سلیمان‌تپه (ایلام): تفاوت میان نسخه‌ها

نظر اومستد
(نظر اومستد)
 
ترساق همچنین منطقه‌ای در [[استان دیاله]] بین [[زرباطیه]] و مندلی است.<ref name="GANJ" /> در همین گستره شهری به نام [[ترساق|تورساق]]<ref name="TURSAQ" /><ref name="TURSAK" /> و رودخانه‌ای به نام تُرساق<ref name="RUD" /> (رود گوار خوش)<ref name="GWU" /> وجود دارد.
 
[[آلبرت اومستد]] اظهار نموده‌است که زیرزیر تپه محل ''دورایلو'' {{به انگلیسی|Dur ilu}} باستانی است.<ref>{{cite book |last= Olmstead |first1=Albert Ten Eyck |authorlink=[[آلبرت اومستد|Albert T.Olmstead]] |url=http://www.ebooksread.com/authors-eng/a-t-albert-ten-eyck-olmstead/western-asia-in-the-days-of-sargon-of-assyria-hci/page-4-western-asia-in-the-days-of-sargon-of-assyria-hci.shtml |title=Western Asia in the days of Sargon of Assyria, 722-705 B.C. A study in oriental history |chapter-url=http://www.ebooksread.com/authors-eng/a-t-albert-ten-eyck-olmstead/western-asia-in-the-days-of-sargon-of-assyria-hci/page-4-western-asia-in-the-days-of-sargon-of-assyria-hci.shtml |work=Thesis (Ph. D.)--Cornell University |publisher=Lancaster, Pa. : New Era Printing Company |year=1908 |page=4 |accessdate=2018-02-06}}</ref>
 
== در همین زمینه ==