باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
←‏منابع: اصلاح فاصله مجازی با استفاده از AWB
* [http://www.ketabname.com/main2/lists/author_review.php?id=91&chlang=fa&$linkSellType کتاب‌نامه]
* [http://www.persianbook.net/index.php?Module=SMMPBWriters&SMMOp=AuthersDB&SMM_CMD=&AuthId=1092 کتاب ایرج افشار]
* زندگی نامهزندگی‌نامه ایرج افشار به قلم احسان یارشاطر، منتشر شده در دانشنامه ایرانیکا: [http://www.iranicaonline.org/articles/iraj_afshar_persian فارسی] و [http://www.iranicaonline.org/articles/iraj_afshar_memorial انگلیسی]
{{پایان چندستونه}}
 
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش