باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
←‏دههٔ ۱۳۴۰: اساتید -> استادان / با استفاده از AWB
* ۱۳۴۱ تغییر نام خانوادگی از دکتر افشار به افشار، رئیس [[سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران|کتابخانه ملی]] (تأسیس شعبه ایرانشناسی، تفکیک مراجع، ایجاد کتاب‌شناسی ایران، و آغاز فهرست نگاری نسخه‌های خطی کتابخانه ملی به همت [[عبدالله انوار]]) به مدت هفت ماه، بازگشت به تدریس در دانشسرای عالی، عضو شورای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران تا سال ۱۳۵۷، عضو شورای (مؤسسه تحقیق در ادبیات و زبان‌های ایران)([[وزارت فرهنگ و هنر]])، نگارش دیباچه بر فرهنگ لغات عامیانه، مقدمه بر تاریخ مغول: تاریخ مفصل ایران از استیلای [[امپراتوری مغول|مغول]] تا اعلان [[جنبش مشروطه ایران|مشروطیت]]، انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های، راهنمای کتاب، یغما، نشریه نسخه‌های خطی، نشریه [[دانشکده ادبیات دانشگاه تهران]] و مجموعه فرهنگ ایران زمین، چاپ کتاب‌های: جامع الخیرات: وقفنامه سید رکن‌الدین حسینی یزدی، تاریخ [[کاشان]]: مرآه القاسان (چاپ دوم)، پندنامه، یادگار زندگی، حالات و سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر (چاپ دوم)، یادداشت‌های قزوینی (جلد ششم)، سرگذشت [[سیف‌الدین باخرزی]] (مستخرج از مجله دانشکده ادبیات).
* ۱۳۴۲ تولد چهارمین فرزندش، آرش افشار، نگارش [[سفرنامه]] ([[قم]] به [[بم]])، بازگشت به دانشگاه تهران، رئیس مرکز تحقیقات کتاب‌شناسی تا سال ۱۳۴۳، فهرست نگاری مجموعه کتاب‌های چاپی فارسی [[دانشگاه هاروارد]]، به مدت هفت ماه، چاپ کتاب‌های فهرستنامه کتاب‌شناسی‌های ایران، مجموعه اسناد و مدارک چاپ نشده دربارهٔ [[سید جمال‌الدین اسدآبادی]]، یادداشت‌های قزوینی (جلد هفتم)، انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های ایران‌شناسی، راهنمای کتاب، یغما، نشریه نسخه‌های خطی، نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، کاوه، سالنامه ایساتیس و مجموعه‌های فرهنگ ایران زمین، مجموعه مقالات تحقیقی [[شرق‌شناسی|خاور شناسی]]، اهدا به پروفسور [[آنری ماسه]]، کتاب ایرانشهر، نگارش و نشر مقاله‌هایی در نشریه سازمان دانشجویان ایرانی در [[آمریکا]]، نگارش مقدمه بر سفرنامه حاجی پیرزاده، مدیر مجله (ایرانشناسی): نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
* ۱۳۴۳ چاپ کتاب‌های جامع مفیدی (جلد اول)، اسکندرنامه، تاریخ مختصر [[اصفهان]]، کتاب‌های درسی، سمریه: در بیان اوصاف طبیعی و مزارات سمرقند (چاپ سوم)، کتابخانه‌های ایران (مستخرج از مجله یغما)، نگارش مقدمه بر نمونه نظم و نثر فارسی از آثار اساتیداستادان متقدم، مدیر فنی دوره کتابداری (شورای خواندنیهای نوسوادان)(کمیسیون ملی یونسکو)، رئیس اداره انتشارات و روابط فرهنگی (بعدها با نام اداره انتشارات و روابط کتابخانه‌ها) دانشگاه تهران تا سال ۱۳۵۰، راه‌اندازی فهرست‌نویسی پیش از انتشار برای [[انتشارات دانشگاه تهران]]، عضو هیئت انتخاب کتاب (وزارتخانه‌های فرهنگ-آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر) تا سال ۱۳۵۷، مدیریت انتشارات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران تا سال ۱۳۵۸، نظارت بر مجموعه فهرست‌ها و کتاب‌شناسی‌های انتشارات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران تا سال ۱۳۵۸، نگارش نوشته‌هایی برای نشریه اخبار دانشگاه تهران تا سال ۱۳۵۸، چاپ متن سخنرانی در [[مجله فردوسی]]، نگارش سفرنامه (شب‌های زندان اسکندر)، انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های راهنمای کتاب، یغما، نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، ارمغان، نشریه [[دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز|دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز]]، مهر، فردوسی و مجموعه فرهنگ ایران زمین.
* ۱۳۴۴ انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های: راهنمای کتاب، نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، یغما، نشریه نسخه‌های خطی، نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز، وحید، و مجموعه‌های فرهنگ ایران زمین، تجلیل [[جامی]]، هفتاد سالگی فرخ، سواد و بیاض (جلد اول)، عضو شورای اجرایی (مرکز تحقیق و معرفی تمدن و فرهنگ ایران)(وزارت فرهنگ و هنر)، عضو هیئت مؤسسان انجمن ایرانی تاریخ علوم و طب، رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران تا بهمن ماه ۱۳۵۷، عضو هیئت تقویم [[نسخه خطی|نسخ خطی]] دانشگاه تهران تا سال ۱۳۸۹، عضو هیئت تقویم نسخ خطی کتابخانه‌های [[مجلس شورای ملی]]- [[مجلس سنای ایران|مجلس سنا]] تاسال ۱۳۵۷، تدریس نهادهای اجتماعی تاریخی ایران در دانشکده علوم اجتماعی، نگارش بحثی در اسناد مربوط به فرخ خان بر مخزن الوقایع: شرح مأموریت و مسافرت [[ابوطالب غفاری|فرخ خان امین الدوله]]، نگارش یادداشت بر Terminologie Medico-pharmaceutique et .anthropologique Francaise-Persane Par Joh Schlimmer، چاپ کتاب‌های ذخیره خوارزمشاهی، تذکره جلالی، تاریخ یزد (چاپ دوم)، سفرنامه سیستان و خراسان، قواعد ضرب و قسمت و طریق تقسیم آب هرات، کارنامه اوقاف، سیر کتاب در ایران، کتابخانه‌های ایران و مقدمه‌ای دربارهٔ کتابخانه‌های قدیم، نظارت بر انتشار کتاب اصول ساده کتابداری، چاپ جلد اول سواد و بیاض، چاپ تاریخ کاشان: مرآت القاسان با یادداشت‌های [[الله‌یار صالح]]، عضو هیئت امنای، [[بنیاد فرهنگ ایران]] تا سال ۱۳۵۷.
* ۱۳۴۵ نظارت بر چاپ فهرست نسخه‌های خطی [[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی|کتابخانه مجلس شورای ملی]] تا سال ۱۳۴۸، نگارش مقدمه بر فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی و یادداشتی در باب مؤلف بر حقایق الاخبار ناصری، نگارش سفرنامه (بیست شهر و هزار فرسنگ)، تأسیس مجله کتابداری (نشریه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران)، چاپ کتاب‌های اورادالاحباب و فصوص الاداب، تاریخ جدید یزد، عرائس الجواهر و نفائس الاطایب، رمز الریاحین، فهرست کتاب‌های فارسی چاپی کتابخانه وایدنر (دانشگاه هاروارد)، روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه، یادداشت‌های قزوینی، مدیریت مجله کتابداری (نشریه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران)(۷ دفتر) تا سال ۱۳۵۷، انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های: راهنمای کتاب، نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، مهر، بررسی‌های تاریخی، [[هنر و مردم]]، یغما، نشریه وزارت امور خارجه، وحید و مجموعه‌های فرهنگ ایران زمین، مجموعه سخنرانی‌ها و خطابه‌های انجمن فلسفه و علوم انسانی، نگارش و نشر دو مقاله به زبان غیر فارسی، نظارت بر (مجموعه خاطرات و سفرنامه‌های ایران) [[انتشارات امیر کبیر]].
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش