تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه علوم اقتصادی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
دکتر محمد اقبال نیا
 
سارا ، مهسا ، آتوسا ، فرزانه ملقب به دالتون‌ها
حسین گرشاسبی
 
دوکتر جعفری
مجید فرزانه
 
پروفسور حنایی
دکتر علی جمالی
 
دوکتر محمود پاکباز
 
استادِ شاعر کسری بختاریان
 
== نامه سرگشاده دانشجویان ==