تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه علوم اقتصادی»

منبع؟
(منبع؟)
این دوره‌های کوتاه مدت به صورت کاربردی برگزار می‌شود. پس از برگزاری دوره و یک آزمون پایانی به دانش پذیران گواهینامه شرکت در دوره به همراه کارنامه اعطا می‌شود. لازم است ذکر شود که عده‌ای از دانش پذیران با مهارت‌های آموزش داده شده در این دوره‌ها بلافاصله جذب بازار کار شده‌اند.
 
== فارغ التحصیلان معروف ==
دکتر محمد اقبال نیا
 
حسین گرشاسبی
 
مجید فرزانه
 
دکتر علی جمالی
 
== نامه سرگشاده دانشجویان ==