باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
←‏ضمیمه کردن کوشان به ایران: اصلاح فاصله مجازی با استفاده از AWB
 
== ضمیمه کردن کوشان به ایران ==
بعد از حل مسایل داخلی و تنبیه اعراب، شاپور ناچار بود به مسئلهٔ روم و [[ارمنستان]] و دشواری‌های ناشی از [[عهد نامهعهدنامه نصیبین]] که بین جدش [[نرسی]] با امپراتور [[دیوکلتیان]] امضاء شده بود و طی سالها یک دغدغهٔ بزرگ و یک لکهٔ ننگ خاندان او شده بود، توجه کند. اما پیش از آنکه به این مسایل بپردازد، لازم دید که از جانب حدود شرقی کشور نیز تکلیف خود را با [[کوشانیان]] که مداخلات آنها ممکن بود مانع از توفیق در کار روم باشد، روشن کند. در اینجا نیز بخت با وی یار شد، چرا که ضعف [[کوشانیان]]، سرزمین آنها را که یک بار نیز در مقابل پدرش [[هرمز دوم]]، تسلیم شده بود، [[۳۷۵ (میلادی)|۳۷۵ میلادی]] به کلی به قلمرو شاپور درآورد و [[کوشان]] از آن پس تا دوران بهرام که [[هیاطله]] (هفتالیان) در آن حدود غلبه یافتند یک ایالت ایران گشت. این کامیابی شاپور را در توجه عاجل به حل مسئله روم کمک کرد.<ref>زرین کوب، ص ۴۴۹</ref>
 
== سیاست‌های دینی ==
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش