تفاوت میان نسخه‌های «عباس میرزا ملک‌آرا»

جز
←‏وقایع پس از قتل امیرکبیر: اصلاح فاصله مجازی با استفاده از AWB
جز (←‏وقایع پس از قتل امیرکبیر: اصلاح فاصله مجازی با استفاده از AWB)
پس از قتل امیر، مازبوری وزیر امور خارجه انگلیس، نامه عتاب آمیز و تندی خطاب به دولت ایران نوشت. در حاشیه اصل یادداشت وزارت خارجه انگلیس تصریح شده است: «این اعلام اخیر در برحذر داشتن دولت ایران از ارتکاب قتل های سیاسی، مربوط به احتمال کشتن عباس میرزای نایب السلطنه ملک آرا برادر ناصرالدین شاه بود».{{سخ}}
شیل، وزیر مختار انگلیس در ایران مینویسد: «در دربار چنین شایع شده است که دوّمین قربانی کینه توزی و انتقامجویی مادر شاه، همانا عباس میرزای نایب السلطنه برادر ناتنی ناصرالدین شاه است. به قراری که اطلاع یافتم شخص شاه هم در این دشمنی با مادرش شریک است. و نیز از منبع موثقی شنیدم که علت اصلی ناخشنودی شاه نسبت به مرحوم امیرنظام نیز جانبداری او از نایب السلطنه و مادرش بوده است... »{{سخ}}
شیل، بعداً در نامه اینامه‌ای خطاب به ناصرالدین شاه، می نویسد: «حکومت شهر قم که تبعیدگاه مغضوبان سیاسی بشمار می رود، شایسته مقام یگانه برادر پادشاه نیست، دولت ملکه انگلستان به سرنوشت و نیکبختی او علاقه خاص دارد، باید به پایتخت برگردد و در سایه رافت پادشاه به آسودگی زیست کند و از هر گزند و کینه ای در امان باشد. و این کیفیت را دولت انگلستان در اساس مناسبات خود با ایران منظور خواهد داشت.»
 
در هر حال رفتار دولت انگلستان در دل ناصرالدین شاه هراسی انداخت که از آن پس به طور علنی به قتلهای سیاسی دست نزند.
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش