تفاوت میان نسخه‌های «شتاب»

جز
←‏فرم ها و اشکال دیگر: اصلاح فاصله مجازی با استفاده از AWB
جز (←‏فرم ها و اشکال دیگر: اصلاح فاصله مجازی با استفاده از AWB)
 جسمی که در حال حرکت در یک مسیر دایروی است، مانند یک ماهواره که در مدار زمین حرکت می کند، به دلیل تغییر در جهت حرکت، سرعتی افزایشی دارد، اگرچه  اندازه (سرعت) ممکن است ثابت باشد.
 
وقتی که جسمی بگونه ای حرکت کند که تغییر جهت داشته باشد اما سرعت آن تغییر نکند، گفته می شودمی‌شود که تحت شتاب مرکز گرا (متمایل به سمت مرکز) قرار گرفته است.
 
در مقابل، اگر جسمی تغییر سرعت داشته باشد اما جهت حرکت آن تغییر نکند، به آن شتاب مماسی گفته می شود.
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش