تفاوت میان نسخه‌های «متغیرهای تصادفی مستقل»

جز
←‏top: اصلاح فاصله مجازی با استفاده از AWB
جز (←‏top: اصلاح فاصله مجازی با استفاده از AWB)
توجه: یک [[مجموعه نامتناهی]] از پیشامدها را مستقل گویند اگر هر زیرمجموعه متناهی از آن ها مستقل باشند.
 
گاهی اوقات برای محاسبه ی احتمال یک آزمایش، می توان آن آزمایش را متشکل از دنباله ای از آزمایش ها در نظر گرفت. به طور مثال آزمایش پرتاب متوالی یک سکه را می توان تکرار آزمایش پرتاب یک سکه در نظر گرفت و بدیهی است که نتیجه ی یک آزمایش در نتیجه ی آزمایش دیگر هیچ تأثیری ندارد. در این شرایط گفته می شودمی‌شود که این زیر آزمایش ها مستقل هستند.
 
تعریف: زیر آزمایش ها مستقلند اگر E1، E2، ...، En، ... لزوماً دنباله ای از پیشامدهای مستقل باشند.Ei پیشامدی است که نتیجه آن در ارتباط با آزمایش iام حاصل شود.<ref>مبانی احتمال، ویرایش ششم، شلدرون راس، مترجمین: دکتر احمد پارسیان و دکتر علی همدانی، انتشارات شیخ بهایی</ref>
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش