آمار فرمی-دیراک: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
←‏توزیع ذرات در انرژی: اصلاح فاصله مجازی با استفاده از AWB
جز (ه‌ی --> هٔ با استفاده از AWB)
جز (←‏توزیع ذرات در انرژی: اصلاح فاصله مجازی با استفاده از AWB)
</gallery><small>(برای بزرگ کردن عکس با نشانگر خود آن را انتخاب کنید.)</small></center>
=== توزیع ذرات در انرژی ===
توزیع فرمی-دیراک که در بالا ارائه شد، توزیع ذرات یکسان فرمیون را در انرژی تک ذره بیان می دارد حالتی که گویی تنها یک فرمیون می تواندمی‌تواند آن حالت انرژی را داشته باشد. در نتیجه با استفاده از توزیع فرمی-دیراک می توان توزیع انرژی فرمیون‌های مشابه را چنان نشان داد که گویی بیش از یک فرمیون می تواندمی‌تواند همان انرژی را داشته باشد.
 
تعداد متوسط فرمیون‌ها با انرژی <math>\epsilon_i \ </math> را می توان با ضرب <math> \bar{n}_i \ </math> توزیع فرمی-دیراک در <math> g_i \ </math> (تعداد حالات با انرژی <math>\epsilon_i \ </math>) بدست آورد:
{{سخ}}
{{پایان چپ‌چین}}
وقتی که <math> g_i \ge 2 \ </math> باشد، امکان دارد که <math>\ \bar{n}(\epsilon_i)> 1 </math> زیرا بیش از یک حالت وجود دارد که می تواندمی‌تواند توسط فرمیون‌های با انرژی <math>\epsilon_i \ </math> اشغال شود.
 
وقتی یک شبه زنجیره انرژی <math> \epsilon \ </math> [[چگالی حالت]] <math> g( \epsilon ) \ </math> دارد (به معنی تعداد حالات در یکای محدوده انرژی در یکای حجم)، تعداد فرمیونهای متوسط در یکای محدوده انرژی در یکای حجم برابر است با:
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش