تفاوت میان نسخه‌های «خطبه فدکیه»

←‏اسناد: افزودن مطلب
(←‏اسناد: افزودن مطلب)
(←‏اسناد: افزودن مطلب)
قدیمی‌ترین سند این سخنرانی کتاب «بلاغات‌النساء» نوشته ابوالفضل احمد بن ابی طاهر مروزی است. این خطبه به عنوان دومین گفتار آن کتاب (پس از مرثیه [[عایشه]] در فوت [[ابوبکر]]) آورده شده است. [[علامه مجلسی]] این خطبه را در جلد بیست و نهم کتاب [[بحار الانوار]] آورده و لغات آن را نیز شرح نموده و برخی مضامین آن را نیز تبیین نموده‌است.<ref>بحارالانوار، ج ۸، ص ۱۱۴.</ref> [[سید جعفر شهیدی]]، از افراد غیر شیعه‌ای همچون [[ابن ابی الحدید]] و نقیب بصری یاد می‌کند که به نقل رویداد خطبه فدکیه پرداخته‌اند. او با این استدلال که این افراد (اهل سنت معتزلی) سودی از جعل این روایات نمی‌بردند رویداد دعوای حقوقی فدک را صحیح می‌داند.<ref>زندگانی حضرت زهرا نوشته سید جعفر شهیدی قابل دسترسی در [http://www.tebyan.net/index.aspx?CONTENT=&PageIndex=18&METADATAID=736&PERSONALID=0&PID=102834&PageSize=1&VOLUME=1&NAVIGATEMODE=TextSearch&BOOKID=17058&PARENTID=0 اینجا] ص ۱۹</ref>
 
دنیس صوفی معتقد است به دلیل تواتر روایت‌های ناراحتی فاطمه از ابو بکر، به نظر می‌رسد مراسم کفن و دفن فاطمه به خواسته خود او در شب انجام شده تا ابو بکر به عنوان رئیس جامعه نتواند با مراسم تشییع او کاری داشته باشد.<ref>Denise L. Soufi, "The Image of Fatima in Classical Muslim Thought," PhD dissertation, Princeton, 1997, p.126</ref>
 
ویدنیس می‌افزایدصوفی می‌نویسد «احادیثی که بر دخیل بودندخیل‌بودن فاطمه در رویدادهای پس از مرگوفات پیامبر دلالت دارند، با وجود جانب دارانهباوجود بودنشانجانب‌دارانه‌بودن‌شان حاوی مقداری حقیقت هستند. به این دلیلبه‌این‌دلیل که اهل سنّت نتوانستند به طوربه‌طور کامل آنچه را که به وضوحبه‌وضوح برای بازبازسازی سازیتاریخ‌شان تاریخشان زیان آورزیان‌آور بود محو کنند: این مسئله که فاطمه با ابو بکرابوبکر بر سر ضبط خلافت و املاک پیامبر دعوا داشتهداشته‌است، است، اینکهاین‌که فاطمه هیچ‌گاه او را به خاطربه‌خاطر کارهایش نبخشید، و اینکهاین‌که مرگوفات او برای مدتی (احتمالاً به خواستبه‌خواست خود فاطمه) مخفی نگاه داشته شدداشته‌شد تا مانع سرپرستی ابو بکرابوبکر از مراسم کفن و دفن فاطمه شود. چیزی که در این مورد کنایه آمیزکنایه‌آمیز است، این است که این پنجرهپنجرهٔ کوچک به شخصیت فاطمه توسط اهل سنّت نادیده گرفته شدهگرفته‌شده یا کوچک شمرده شدهشمرده‌شده ولی توسط شیعیان بزرگ شده و بیش از اندازه روی آن تأکید شده استشده‌است.»<ref>Denise L. {{پک|Soufi, "|1997|ک=The Image of Fatima in Classical Muslim Thought,"|ص=206|زبان=en}}</ref> PhDاو dissertation,بر Princeton,آن 1997,است pکه به خاطر تواتر روایت‌های رنجش فاطمه از ابوبکر، چنین می‌نماید که مراسم کفن و دفن فاطمه به‌خواستهٔ خودش شب‌هنگام برگزار شده تا ابوبکر همچون رئیس اجتماع اسلامی نتواند در مراسم تشییعش دستی داشته‌باشد.206<ref>{{پک|Soufi|1997|ک=The Image of Fatima in Classical Muslim Thought|ص=126|زبان=en}}</ref>
 
=== بحثی کوتاه دربارهٔ سند خطبهٔ فدکیه ===