تفاوت میان نسخه‌های «فلسفه حیات»

بدون خلاصه ویرایش
فلسفه حیات (Lebenesphilosophie) مکتبی فلسفی است که در قرن نوزدهم بااست رویکردی علم ستیز در اعتراضکه به ماشینیمعنای شدنزندگی، برایهدف احیایو ارزش‌هایمقصود معنویاز بهزندگی وجودمی آمدپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=مکتب فرانکفورت|نام خانوادگی=باتامور|نام=تامس|ناشر=نشر نی|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=49}}</ref>
 
با رویکردی علم ستیز در اعتراض به ماشینی شدن برای احیای ارزش‌های معنوی به وجود آمد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=مکتب فرانکفورت|نام خانوادگی=باتامور|نام=تامس|ناشر=نشر نی|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=49}}</ref>
 
این مکتب در کنار سایر مکاتب فلسفی مخالف تکنولوژی و علم همچون رمانتیسیسم نو خصومتی کلی با علم و تکنولوژی بر حسب پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن داشتند.
۳۱۲

ویرایش