تفاوت میان نسخه‌های «خطبه فدکیه»

←‏منابع: به‌روزرسانی
(←‏منابع: به‌روزرسانی)
(←‏منابع: به‌روزرسانی)
* {{یادکرد کتاب | نام خانوادگی = Madelung | نام = Wilferd | پیوند نویسنده = ویلفرد مادلونگ | عنوان = The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate | کوشش = | ترجمه = | جلد = | سال = 2004 | ناشر = Cambridge University Press |مکان = | شابک = 0–521–64696–0 | زبان = en}}
* {{یادکرد کتاب | نام خانوادگی = Soufi | نام = Denise L. | پیوند نویسنده = دنیس صوفی | عنوان = The Image of Fatima in Classical Muslim Thought, PhD dissertation | کوشش = | ترجمه = | جلد = | سال = 1997 | ناشر = Princeton University Press |مکان = | شابک = | زبان = en}}
* {{یادکرد دانشنامه | نام خانوادگی = Veccia Vaglieri | نام = Laura | پیوند نویسنده = لئورا وچا ولیری | مقاله = Fadak | ref = Fadak | سال = 1991 | دانشنامه = [[دانشنامه اسلام|Encyclopaedia of Islam]] | ویرایش = 2nd | جلد = II | ناشر = [[انتشارات بریل|E. J. Brill]] | مکان = Leiden | شابک = 3912–1573 | زبان = en}}
* {{یادکرد دانشنامه | نام خانوادگی = Veccia Vaglieri | نام = Laura | همان = بله | مقاله = Fatima | ref = Fatima | سال = 1991 | دانشنامه = [[دانشنامه اسلام|Encyclopaedia of Islam]] | ویرایش = 2nd | جلد = II | ناشر = [[انتشارات بریل|E. J. Brill]] | مکان = Leiden | شابک = 3912–1573 | زبان = en}}
{{پایان چپ‌چین}}