باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| profession =
|cabinet =
| religion = [[اسلام]] [[سنی]]طریقت
]
|signature =
|awards =
کاربر گمنام