تفاوت میان نسخه‌های «بوسنی و هرزگوین»

متنپیوندیخالص
(جعابه)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
(متنپیوندیخالص)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
{{تغییر مسیر|بوسنی|ساختار سیاسی بوسنی و هرگزین|اتحاد واقعی}}
{{coord|43|52|N|18|25|E|type:country|display=title}}
{{تغییرمسیر|بوسنی}}
کاربر گمنام