تفاوت میان نسخه‌های «اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری»

جز
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
[[پرونده: Die protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus original cover.jpg|بندانگشتی|جلد کتاب اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری به زبان آلمانی]]
'''اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری''' (به‌طور خلاصه: اخلاق پروتستانی) نوشتهٔ [[ماکس وبر]] یکی از مهم‌ترین متن‌های کلاسیک [[جامعه‌شناسی]] است. این اثر ابتدا به‌صورت یک مقالهٔ دو قسمتی در آرشیو علوم اجتماعی و سیاست اجتماعی {{آلمانی|Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik}} که وبر از سردبیرانش بود منتشر شد و بلافاصله بحث‌های زیادی را در محافل آکادمیک برانگیخت. [[انجمن بین‌المللی جامعه‌شناختی]] {{انگلیسی|International Sociological Association}} این کتاب را مهم‌ترین اثر قرن بیستم دانسته استدانسته‌است.<ref>Szakolczai: 2000, p. 101</ref>.
 
شکل کنونی کتاب حاصل مجموعه‌ای است که [[پارسونز]] در [[۱۹۳۰]] به چاپ رساند. وی با اجازهٔ [[ماریان وبر]] (همسر ماکس وبر) مجموع مقالهٔ دوقسمتی وبر که در سال‌های [1904۱۹۰۴]] و [[۱۹۰۵]] چاپ شده بود را به همراه مقدمهٔ [[۱۹۲۰]] او بر جلد اول جامعه‌شناسی دین در قالب کتابی به انگلیسی ترجمه و چاپ کرد.<ref>Szakolczai: 2000, p. 102</ref>.
 
== خلاصه ==
در این کتاب وبر نوشته استنوشته‌است که [[سرمایه داری]] در شمال اروپا هنگامی ظهور کرد که اخلاق پروتستانی و به طوربه‌طور خاص [[کالونیسم|کالوینیسم]]، گروههایگروه‌های انبوهی از مردم را برای درگیر شدن با کار در جهانی [[عرفی]]، توسعه [[بنگاه]]های خودشان و پرداختن به تجارت و تجمیع ثروت برای سرمایه گذاریسرمایه‌گذاری برانگیخت. به عبارت دیگر [[اخلاق پروتستانی کار]]، نیروی مهمی در پشت [[کنش جمعی]] برنامه ریزیبرنامه‌ریزی نشده و هماهنگ نشده اینشده‌ای بود که توسعه سرمایه داری را تحت تأثیر خود قرار داد.<ref>Sung Ho: 2008</ref>.
 
عمدتاعمدتاً ادیان، نگرشی مثبت به حیات دنیوی و جمع آوریجمع‌آوری اموال ندارند. اما وبر در این کتاب، و تا حدودی در پاسخ به مارکس و تحلیل ماتریالیسم تاریخی او نشان می دهدمی‌دهد که اخلاق پروتستانی، مبتنی بر خوانشی خاص از الهیات پروتستان شاخه کانونیسم، سعادت اخروی و آنجهانی را در رستگاری این جهانی می بیندمی‌بیند. در اصل وبر تاکیدتأکید دارد که ثروتمند شدن در این دنیا می تواندمی‌تواند نشانگر فیض و رحمت الهی به فرد مومنمؤمن و نشانه ای از رستگاری اخروی او باشد.
 
== جستارهای وابسته ==
* Szakolczai, Arpad (2000), ''Reflexive Historical Sociology'', Routledge
{{پایان چپ‌چین}}
* ^ Kim،Kim, Sung Ho (Fall ۲۰۰۸2008). "Max Weber". The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab،Lab, CSLI،CSLI, Stanford University. Retrieved August ۲۱، ۲۰۱۱.
 
[[رده:آثار ماکس وبر]]
۳۰۵

ویرایش