تفاوت میان نسخه‌های «اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری»

برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
در این کتاب وبر نوشته‌است که [[سرمایه داری]] در شمال اروپا هنگامی ظهور کرد که اخلاق پروتستانی و به‌طور خاص [[کالونیسم|کالوینیسم]]، گروه‌های انبوهی از مردم را برای درگیر شدن با کار در جهانی [[عرفی]]، توسعه [[بنگاه]]های خودشان و پرداختن به تجارت و تجمیع ثروت برای سرمایه‌گذاری برانگیخت. به عبارت دیگر [[اخلاق پروتستانی کار]]، نیروی مهمی در پشت [[کنش جمعی]] برنامه‌ریزی نشده و هماهنگ نشده‌ای بود که توسعه سرمایه داری را تحت تأثیر خود قرار داد.<ref>Sung Ho: 2008</ref>
 
عمدتاً ادیان، نگرشی مثبت به حیات دنیوی و جمع‌آوری اموال ندارند. اما وبر در این کتاب، و تا حدودی در پاسخ به مارکس و تحلیل [[ماتریالیسم تاریخی]] او نشان می‌دهد که اخلاق پروتستانی، مبتنی بر خوانشی خاص از [[الهیات]] پروتستان شاخه [[کالوینیسم|کالونیسم]]، سعادت اخروی و آن جهانی را در رستگاری این جهانی می‌بیند. در اصل [[ماکس وبر|وبر]] تأکید دارد که ثروتمند شدن در این دنیا می‌تواند نشانگر فیض و رحمت الهی به فرد مؤمن و نشانه ای از رستگاری اخروی او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری|نام خانوادگی=وبر|نام=ماکس|ناشر=نشر نی|سال=1373|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref>
 
== جستارهای وابسته ==
۳۰۳

ویرایش