باز کردن منو اصلی

تغییرات

* کنسرت در کشورهای هند، پاکستان
* تورهای کنسرت‌های متعدد در شهرهای ایران
* کنسرت همراه با گروه ملامنکو اسپانیا در کشور اسلوونی 12 فوریه ی 2017
 
== آثار ==
کاربر گمنام