تفاوت میان نسخه‌های «فضای فاز»

/تکمیل متن/
جز
(/تکمیل متن/)
 
اگر ناحیهٔ کوچکی را در فضای فاز در نظر بگیریم، این ناحیه با گذشت زمان می‌ترادیسد (تغییر شکل می‌دهد) ولی حجم آن همواره پایا است. علت ترادیسش، تغییر موقعیت و تکانهٔ هر ذره با گذشت زمان است. این قضیه به قضیهٔ لیوویل شهرت دارد که در آن «شاره» فضای فاز غیرقابل تراکم است.
 
== جستارهای وابسته ==
*[[مکانیک کلاسیک]]
*[[مکانیک هامیلتونی]]
*[[مکانیک لاگرانژی]]
*[[فضای حالت (فیزیک)]]
*[[سیستم پویا]]
*[[دینامیک ملکولی]]
 
== منابع ==
* {{یادکرد|فصل= |کتاب=Statistical Mechanics|ناشر= Wiley, John & Sons, Inc|چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال= ۱۹۹۰ |شابک=ISBN 0-471-81518-7 |نویسنده= Huang, Kerson|نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |مقاله= |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}}
{{پایان چپچین}}
 
== پیوندهای بیرونی ==
* {{Springer|title=Phase space|id=p/p072590}}
 
{{داده‌های کتابخانه‌ای}}
{{DEFAULTSORT:Phase Space}}
 
 
 
 
 
[[رده:تحلیل‌های بعدی]]