باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۱ سال پیش
== بازیکنان ==
[[کایل کوزما]]
 
[[کنتیویوس کالدولپوپ]]
 
[[لونزو بال]]
 
[[کوری بروور]]
 
[[الکس کاروسو]]
 
[[جاش هارت]]
 
[[آیزیاه توماس]]
 
[[تایلر انیس]]
 
[[بروک لوپز]]
 
[[چنینگ فرای]]
 
[[برندون اینگرام]]
 
[[گری پیتون II]]
 
[[جولیوس رندل]]
 
[[توماس برایانت]]
 
[[آیویکا زوباک]]
 
۲۱

ویرایش