تفاوت میان نسخه‌های «نزدیک‌ترین نیای مشترک»

جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB
جز (←‏top: اصلاح فاصله مجازی با استفاده از AWB)
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB)
 
در موارد خاص نزدیکترین نیای مشترک یک مجموعه‌‌ از افراد را می‌توان با رجوع به [[شجره‌نامه]] آن گروه تعیین کرد.
اما، به طوربه‌طور کلی، شناسایی دقیق نزدیکترین نیای مشترک یک مجموعه‌ از افراد غیر ممکنغیرممکن است. با این وجود، اغلب می‌توان از دوره‌یدورهٔ زمانی که نزدیکترین نیای مشترک در آن زندگی می‌کرده‌است برآوردی تعیین کرد. این تخمین‌ها را می‌توان بر اساس تست [[دی‌ان‌ای]] و نرخ [[جهش]] ژنتیکی به دست آورد.
 
نزدیکترین نیای مشترک معمولامعمولاً برای توصیف یک نیای مشترک بین افراد یک گونه خاص استفاده می‌شود. این اصطلاح همچنین می‌تواند برای توصیف یک جد مشترک بین [[گونه زیستی|گونه‌های]] مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
 
نزدیکترین نیای مشترک همچنین ممکن است برای شناسایی جد مشترک بین مجموعه‌ای از موجودات زنده‌ تنها از طریق مسیرهای [[ژن]]ی خاص مورد استفاده قرار گیرد مثلامثلاً مسیر مادری یعنی مسیری که در امتداد اجداد مؤنث حرکت می‌کند یا مسیر پدری که فقط در امتداد اجداد مذکر حرکت می‌کند. [[حوای میتوکندریایی]] و [[آدم کروموزوم ایگرگ]] نمونه‌هایی از چنین کاربردی برای نزدیکترین نیای مشترک هستند. در حال حاضر نزدیکترین نیای مادری مشترک تمام انسان‌ها حدود ۲۰۰ هزار سال پیش در شرق آفریقا زندگی می‌کرده و به حوای میتوکندریایی معروف است. آدم کروموزوم Y هم جدیدترین نیای مشترکِ تمامی انسان‌ها از طرف پدری است و احتمالاً در آفریقا بین ۲۳۷ تا ۵۸۱ هزار سال پیش زندگی می‌کرده‌است. اما نزدیکترین مادر مشترک تمام انسان‌ها را (هم از مسیر مونث و هم از مسیر مذکر) در زمانی بسیار نزدیکتر حتی قبل از پنج هزار سال پیش می‌توان یافت.<ref name=Rodhe2004>{{Citation|last1=Rohde|first1=DL|last2=Olson|first2=S|last3=Chang|first3 =JT|title=Modelling the recent common ancestry of all living humans|journal=Nature|volume=431|issue=7008|pages=562–6|year=2004|month=September |pmid=15457259|doi=10.1038/nature02842}}</ref>
 
== نزدیکترین نیای مشترک همهٔ انسان‌های زنده ==
ردیابی اصل و نسب یک شخص در گذشته یک [[درخت دودویی]] تشکیل می‌دهد شامل پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ، پدرجد و مادرجد و غیره. با این حال، تعداد افراد در چنین درختی از نیاکان [[رشد نمایی|رشد تصاعدی]] خواهد کرد و در نهایت تبدیل به تعدادی غیر ممکنغیرممکن خواهد شد. به عنوان مثال، یک فرد زنده‌یزندهٔ امروزی، ۳۰ نسل پیش از این (که حدود [[قرون وسطی]] می‌شود) ۲<sup>۳۰</sup> یا حدود ۱.۰۷ میلیارد جد می‌بایست داشته باشد، که بیش از کل [[جمعیت جهان]] در آن زمان است.<ref name="River_Out_of_Eden">رجوع شود به فصل ''All Africa and her progenies'' در {{cite book | first = ریچارد | last = داوکینز| authorlink = ریچارد داوکینز | title = [[رودخانه‌ای از بهشت]] | publisher = Basic Books | location = New York | year = 1995 | isbn = 0-465-06990-8 }}</ref>
 
اما در واقعیت، درخت نیاکان درخت دودویی نیست. بلکه پدیده‌ای به نام [[ادغام نسب‌ها]] درخت دودویی را به یک [[گراف جهت‌دار غیرمدور|گراف جهت دار غیر مدور]] تبدیل می‌کند.
 
تشکیل نسل به نسل گراف نیاکان تمامی مردمان زندهٔ امروزی را در نظر بگیرید. با مردم زندهٔ بدون فرزند در کف نمودار شروع کنید. اضافه کردن پدر و مادر همه‌ٔ آن افراد به بالای گراف باعث متصل شدن خواهر و برادر‌ها از طریق دو نقطه اشتراک (که پدر و مادر آنهاآن‌ها باشد) خواهد شد (در مورد نیمه خواهر برادرها یک نقطه اشتراک به دست می‌آید). اضافه کردن نسل بعدی (پدر بزرگ و مادر بزرگ‌ها) تمام عموزاده‌ها (در معنای عام) را به هم متصل خواهد کرد. همانطور که هر کدام از نسل‌های پیشین به بالای گراف اضافه می‌شوند، ارتباط بین مردم بیشتر و بیشتری در گراف برقرار می‌شود. در نهایت به نسلی می‌رسیم که یک یا چند نفر از بسیار افرادی که در بالاترین سطح گراف قرار دارند نزدیکترین نیای مشترک هستند، به طوری کهبه‌طوری‌که این امکان وجود دارد که از این افراد خطوطی مستقیم متشکل از نوادگان‌شان به تمامی اشخاص زنده امروزی در کف گراف کشید.
 
بنابراین نزدیکترین نیای مشترک تمامی اشخاص زندهٔ امروزی می‌توانسته‌اند هم زمان با عدهٔ زیادی از دیگر انسان‌ها زندگی‌ کرده‌باشد. اکثر آن دیگر مردمان یا هیچ نوادگان زنده‌ای امروز به جا نگذاشته‌اند یا نیای تنها زیر مجموعه‌ای از مردم زنده امروزی هستند. وجود نزدیکترین نیای مشترک بنابراین دلالت بر وجود [[گلوگاه جمعیت]] یا [[زوج اولین]] نمی‌کند.
 
این اشتباه است که فرض کنیم که نزدیکترین نیای مشترک همه‌یهمهٔ ژن‌های خود (و یا حتی هیچ ژن خاصی) را به تمامی افراد زنده‌یزندهٔ امروزی رسانده است. در اثر [[تولید مثل جنسی]]، در هر نسلی، هر پدر و مادری تنها نیمی از ژن‌های خود را به هر یک از اولاد نسل بعدی منتقل می‌کنند. به جز در مورد تزویج خانوادگی، درصد ژن‌های به ارث رسیده از نزدیکترین نیای مشترک به نسل‌های بعدی کوچکتر و کوچکتر می شود،می‌شود، تا جایی که سرانجام به صفر می‌گراید، و ژن‌های به ارث رسیده از معاصران نزدیکترین نیای مشترک با هم در هم ادغام می‌شوند.<ref name="Ancestors_Tale">{{cite book
| first = ریچارد
| last = داوکینز
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش