باز کردن منو اصلی

تغییرات

۱۶۳ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB
 
== تعریف آی‌کی‌دو ==
به صورت فیزیکی آی‌کی‌دو هنری است که با تغییر مسیر هامسیرها و جنبش هایجنبش‌های گوناگون نیروی حریف را بازگردانده و در انتها به قفل مفصل‌های حریف می انجامد.
این ورزش از [[دایتو ریو آیکی جوجیتسو]] مشتق شده که گفته میشودمی‌شود موریهه اوشیبا در اواخر سال ۱۹۲۰ میلادی به خاطر عقاید دین [[اوموته-کیو]] این واگرایی را انجام داده است برخی دیگر از تکنیک‌ها و گرفتن‌ها نیز از [[کنجیتسو]] ناشی شده‌است.
 
تمرکز ورزش آی‌کی‌دو در مشت و لگدزدن به حریف نیست، بلکه با استفاده از انرژی حریف برای به دست آوردن کنترل حریف(ها) یا دور کردن آن‌ها از خود است. آی‌کی‌دو یک هنر ایستا نیست، بلکه تاکیدتأکید فراوانی بر حرکات و جنبش‌های داینامیک دارد.<ref>[http://www.aikidofaq.com/introduction.html آشنایی با آی‌کی‌دو]</ref>
 
هنرجویان ارشد اوشیبا رویکرد هایرویکرد‌های مختلفی به آی‌کی‌دو داشتند ولی امروزه آی‌کی‌دو در سراسر جهان در سبک هایسبک‌های مختلفی تدریس میشودمی‌شود .
 
==ریشه‌ شناسی و فلسفه عمومی کلمه آی‌کی‌دو==
[[پرونده:Aïkido-shihoo nage.jpg|بندانگشتی|چپ|200px|تکنیک شیهو ناگه]]
[[پرونده:Aikido ikkyo.svg|بندانگشتی|چپ|200px|دیاگرام یکی از تکنیک هایتکنیک‌های آی‌کی‌دو به نام "ای کیو"]]
[[پرونده:Aikido ikkyo omote ura.png|بندانگشتی|چپ|200px|دیاگرام تکنکیک "ای کیو"]]
کلمه ''آی‌کی‌دو'' از سه حرف [[کانجی]] تشکیل شده است:
* '''Do | دو | 道''' : به معنای راه و روش
 
قوانین "آیکی" در زبان ژاپنی (در خارج از محل تمرین ) به ندرت استفاده میشودمی‌شود و دارای شبهات بسیاری نیز هست!
 
کلمه '''"آی (合)"''' اساساً به معانی 'هماهنگی, ترکیب، متحد، پیوستن به یکدیگر، ملاقات' است برای مثال : 合同 به معنی اتحاد و ترکیب ، 合成 به معنی (مخلوط)، 結合 به معنی (متحد / ترکیب / ملحق شدن) ، 連 合 به معنی (اتحادیه / اتحاد / انجمن )، 統 合 به معنی (ترکیب / وحدت)، و 合意 به معنی (توافق)است یک شیوه دیگر معنی برای استفاده در روابط متقابل نیز وجود دارد برای مثال : 知 り 合 う (برای شناختن یکدیگر)، 話 し 合 い (صحبت کردن / گفت و گوگفت‌و‌گو / بحث و مذاکره)، و 待 ち 合 わ せ る (ملاقات با تعیین وقت قبلی) معنی میشودمی‌شود .
 
کلمه '''"کی (気)"''' معمولاً برای توصیف احساسات استفاده میشودمی‌شود برای مثال : なになに気がする (من احساسی میکنم) و 気 持 ち (احساس / حس) .
همچنین این واژه به معنی "انرژی" یا "نیرو" نیز استفاده میشود،می‌شود، به عنوان در 電 気 (نیروی برق) و 磁 気 (انرژی مغناطیس) تعبیر میشودمی‌شود. همچنین می تواندآنمی‌تواندآن را به جنبه هایجنبه‌های معنوی و مردمی تعمیم داد به عنوان مثال : 気 質 (روح / صفت / خلق و خو) معنی میشودمی‌شود.
 
کلمه '''"دو (道)"''' که در هنر هایهنر‌های رزمی دیگر مثل [[جودو]] و [[ای آی دو]] و ... و همچنین در واژه معمولی مثل (shodō) به معنی خوشنویسی ژاپنی ،(KADO) به معنی گل‌ها و (chadō یا sadō) به معنی مراسم چای استفاده شده استشده‌است در حالت کلی به معنی (راه، طریقت، شیوه) است.
 
بنابراین، از دیدگاه صرفا زبانی ، آی‌کی‌دو به معنی "شیوه ترکیب نیرو" است و بر اساس قانون "آیکی" که در مورد هنرهای رزمی صحبت میکندمی‌کند این واژه را به معنی "راه هایی برای کنترل مهاجم با حداقل تلاش و نیرو" تعبیر میکندمی‌کند . این بدین معنیست که باید از ریتم و زمان حمله حریف آگاهی پیدا کنیم و آن را درک کنیم که این شبیه اصولی است که [[جیگارو کانو]] (کانو جیگورو) بنیانگذار [[جودو]] معرفی کرده استکرده‌است .
 
== روش رزمی آی‌کی‌دو ==
 
==تمرین و پرورش==
در آی‌کی‌دو، همانطور که تقریباً در تمام هنرهای رزمی ژاپنی دیده میشودمی‌شود ، هر دو جنبه "جسم" و "روح و روان" مورد پرورش قرار میگیرد. پرورش جسمی در آی‌کی‌دو متنوع است به طوری کهبه‌طوری‌که برای این منظور در هر جلسه با تمرین هایتمرین‌های عمومی و حتی تمرینات خاصی این مسئله را پوشش میدهند.از آنجا که بخش قابل توجهی از هر جلسه آی‌کی‌دو شامل پرورش جسمی و فکریست، اولین چیزی که اکثر دانش آموزان یاد می گیرندمی‌گیرند چگونگی پرتاب شدن ، سقوط یا به اصطلاح [[اوکمی]] است برای این منظور تکنیک هایتکنیک‌های خاصی برای حمله هر دو نفر پیشبینیپیش‌بینی شده استشده‌است. پس از آموختن تکنیک هایتکنیک‌های پایه، هنرجویان دفاع آزاد علیه حریف هایحریف‌های متعدد و تکنیک هایتکنیک‌های برای دفاع در مقابل سلاح و حتی دفاع با سلاح را تمرین میکنندمی‌کنند .
 
===نقش مدافع و مهاجم===
آی‌کی‌دو در مرحله اول نیاز به دو حریف و شریک تمرینی برای حرکات از پیش تعیین شده (کاتا) به جای آزادی عمل برای یادگیری الگوی اولیه را دارد که به کسی که دفاع میکندمی‌کند اوکه (UKE) و کسی که حمله میکندمی‌کند توری (TORI یا 取り) یا شیته (shite یا 仕手) با توجه به سبک آی‌کی‌دو گویند که در تکنیک هایی که توری پرتاب میشودمی‌شود به آن ناگه (NAGE یا 投げ) نیز گفته میشودمی‌شود که با روشی به نام "اوکمی" یا سقوط کردن نیروی تکنیک را خنثی میکند.
 
هردو نقش اوکه و توری در آی‌کی‌دو ضروریست این دو نقش بر اصول اختلاط و سازگاری بنا شده استشده‌است بنابراین توری شیوه اجرای تکنیک را می آموزد در حالی که اوکه شیوه کنترل نیرو و انعطاف پذیری بدن را تمرین میکندمی‌کند . به شیوه دریافت تکنیک و فرود آمدن "اوکمی" گفته میشودمی‌شود که با این کار نیرو و تعادل خود را بدون آسیب بازمیگرداند.
 
در تکنیک هایتکنیک‌های پیشرفته گاهی اوکه تکنیک را بازمیگرداند یا به اصطلاح بدل میکندمی‌کند که به این تکنیک هاتکنیک‌ها کایشی وازا (返し技 kaeshi-waza) میگویند.
 
اوکمی (Ukemi 受身) روشی صحیح برای دریافت تکنیک بدون صدمه برای حریف است که با توجه به محیط ، تکنیک و میزان انرژی ،عکس العملی مناسب است که معمولامعمولاً با خوردن زمین (سقوط) همراه است. به طوربه‌طور کلی اوکمی بخش از آیکی دو به شماربه‌شمار میرود که تضمینی برای سلامتی حریف بعد از تکنیک است در غیر این صورت تکنیک هاتکنیک‌ها با شکستگی و پرتاب همراه است.
 
===سلاح ها===
سلاح هاسلاح‌ها در آی‌کی‌دو مشتمل بر یک چوب نسبتا کوتاه (۱۲۰ سانتی متری) به نام جو (Jo) ، شمشیر چوبی (کن یا بوکن Bokken) و چاقو به نام تانتو (Tanto) است که امروزه در برخی باشگاه هاباشگاه‌ها استفاده از سلاح هایسلاح‌های گرم و خلع سلاح نیز مطرح شده استشده‌است . در برخی سبک هاسبک‌ها مثل [[ایواما]] و [[موریهیرو سایتو]] زمان زیادی را صرف تمرین با چوب و شمشیر را تحت نام آیکیجو و آیکیکن میکنندمی‌کنند .
آی‌کی‌دو بر مبنای دست خالی در مقابل شمشیر و نیزه توسعه یافته پس اساس تمامی تکنیک هاتکنیک‌ها همین منشاء است.
 
== لباس و رتبه بندی ==
|}
 
هنرجویان آی‌کی‌دو (که در خارج از ژاپن به آنهاآن‌ها آی‌کی‌دوکا گفته میشودمی‌شود) به طوربه‌طور کلی با گذراندن مقاطعی به نام "کیو" و پس از آن به درجه "دان" میرسند . هرچند در برخی از کلاس ها رنگکلاس‌ها هایرنگ‌های مختلفی استفاده میشودمی‌شود ولی در آی‌کی‌دو رنگ کمربند "سفید" و "مشکی" است که نشان دهنده رده "کیو" و رده "دان" است.
معمولا در کلاس هاکلاس‌ها به افراد زیر ۱۶ سال اجازه بستن کمربند مشکی یا ورود به آزمون رده "دان" داده نمیشود.
لباس مورد استفاده در آی‌کی‌دو "آی‌کی‌دوگی" نام دارد که بسیار شبیه لباس "کیکوگی" است که برای بسیاری از ورزشهای رزمی مدرن امروزی استفاده میشودمی‌شود که شامل یک بالاپوش و شلوار و کمربند است.
در سیستم هایسیستم‌های آی‌کی‌دو در رده هایرده‌های بالا ( معمولاً رده دان و کمربند مشکی ) از شلواری سنتی و پلیسه دار به نام [[هاکاما]] ( همان لباسی که در [[کن‏ دو]] و [[ای آی دو]] استفاده میشودمی‌شود ) به عنوان مکمل لباس استفاده میشودمی‌شود.
در اکثر باشگاه‌ها برای مدرسان و هنرجویان دارای رده «دان» این لباس از پیش تعیین شده استشده‌است.
 
== مسابقات ==
آی‌کی‌دو تنها ورزش رزمی جهان است، که مسابقات تن به تن آن به دلیل آسیب‌دیدگی شدید مفاصل، سالهاست که ممنوع شده‌است. تنها مسابقات کاتا و حرکات نمایشی با شمشیر و چاقو برگزار می‌شود.که تنها در هنر رزمی شودوکان آیکیدو یا تومیکی آیکیدو در جهان استفاده میشودمی‌شود و بنیانگذار این سبک در ایران استاد علی معروفی است.
 
== پانویس ==
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش