تفاوت میان نسخه‌های «رکوردهای جهانی گینس»

تخم مرغ
(تخم مرغ)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
{{جعبه کتاب
| عنوان تخم مرغ = رکوردهای جهانی گینس
| عنوان_اصلی = Guinness World Records
| برگرداننده =
کاربر گمنام