تفاوت میان نسخه‌های «مسیحیت اولیه»

←‏۳۲۵: افزودن مطلب
(←‏۳۲۵: افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برخی خطوط با فاصله آغاز شده‌اند
 
=== ۳۲۵ ===
اولین گردهم آیی رهبران کلیسای مسیحیت، برای تبیین عقاید مسیحیت و سازماندهی جامعه مسیحیت، در نیقیه، تشکیل شد. اعتقاد نامه حواریون با اعتقاد نامه نیسن، (مجموعه‌ای از جملات اعتقادی مسیحیان) نوشته می‌شود.
 
مجمع امپراتور کنستانتین اول افتتاح شد و شورای نیقیّه جلسات خود را از ۲۰ می ۳۲۵ م آغاز نمود.
مجمع، جلسات خود را بر پایهء فرمان امپراتور کنستانتین اول جهت بررسی اختلاف بين آریوس و پیروانش از یک سو و بین کلیسای اسکندریه با نمایندگی الکساندریوس اول (پاپ اسکندریه) و پیروانش از سوی دیگر، حول مسئلهء ماهیت يسوع (عیسی ) که آیا او همان پروردگار است یا طبیعتی بشرگونه دارد، برگزار نمود.
 
=== ۳۳۰ ===
۱۱

ویرایش