تفاوت میان نسخه‌های «رکوردهای جهانی گینس»

به نسخهٔ 21642495 ویرایش Taddah برگردانده شد. (توینکل)
(تخم مرغ)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
(به نسخهٔ 21642495 ویرایش Taddah برگردانده شد. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
{{جعبه کتاب
| عنوان تخم مرغ = رکوردهای جهانی گینس
| عنوان_اصلی = Guinness World Records
| برگرداننده =