سامانه رودخانه‌ای دجله و فرات: تفاوت میان نسخه‌ها

املای واژه ی حوضه به حوزه تغییر داده شد.
جز (ربات ردهٔ همسنگ (۳۰) +مرتب (۱۴.۹ core): + رده:رود دجله)
(املای واژه ی حوضه به حوزه تغییر داده شد.)
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
| country = [[ترکیه]]، [[سوریه]]، [[عراق]]، [[ایران]]، [[کویت]]<ref>{{cite book |url=http://books.google.com/books?id=uJse5WYKvtMC&pg=PA144&dq |title=Design and impact of water treaties: Managing climate change |author= Matthew Zentner |date=2012 |pages=144 |quote=The Tigris-Euphrates-Shatt al Arab is shared between Iraq, Iran, Syria, Kuwait and Turkey.}}</ref><ref>{{cite web |url=http://www.feow.org/ecoregions/details/lower_tigris_euphrates |title=Lower Tigris & Euphrates|publisher=feow.org|date= 2013}}</ref><ref>{{cite web |url=http://archive.org/details/VE-IMG-4987 |title=Mesopotamia (2/3/2003)}}</ref><ref name="eu">{{cite web |url=http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2011/EGU2011-11072.pdf |title=Hydrological response of past and future climate changes in the Euphrates-Tigris Basin|author= Deniz Bozkurt, Omer Lutfi Sen |date=2012 |pages=1 |quote=The Euphrates-Tigris Basin, covering areas in five countries (Turkey, Iraq, Syria, Iran and Kuwait), is a major water resource of the Middle East.}}</ref>
}}
 
= '''حوضهحوزه ی رودی دجله و فرات''' ({{lang-en|Tigris–Euphrates river system}}) به مجموعه [[رود]]های [[دجله]] و [[فرات]] و کلیههمه ی آبراه‌های فرعی این دو رود اطلاقگفته می‌شود. این سامانه ی رودی مساحتی حدود ۳۵/۶۰۰ کیلومتر مربع را در بر گرفته استدارد و اصلی ترین سیستم رودخانه‌ای [[غرب آسیا]] است. =
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر ناشناس