تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:صفحه تمرین»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* شما آزادید که مهارت‌هایتان را اینجا بیازمایید *
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-->
خانه یعنی سلکم علیکم
سلام
۷

ویرایش