تفاوت میان نسخه‌های «اسفندیار منفردزاده»

(«نام شاعر شهیار است»)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
|اسفندیار منفردزاده
|-
|مرجان
|چشم به راه
|پدرام.ق(Èmile)
|اسفندیار منفردزاده
|کمپ لیبرتی
|فریدون فروغی و افشین
|ماهی خسته من
کاربر گمنام