تفاوت میان نسخه‌های «رئیسی (نیشابور)»

افزودن مطلب
(افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|بخش= [[بخش میان‌جلگه]]
|دهستان=عشق‌آباد
|نام‌محلی=رییسی
|نام‌های‌دیگر=
|نام‌های‌قدیمی=
|سال‌بنیاد=خیلی قدیمی وبراساس گفته قبرهای مربوط به زمان زرتشت دیده شده
|سال‌بنیاد=
|جمعیت= ۹۰۱ نفر
|رشدجمعیت=
|تراکم‌جمعیت=
|زبان=فارسی محلی
|مذهب=شیعه
|مساحت=
|ارتفاع=
|میانگین‌دما=
|میانگین‌بارش‌سالانه=بواسطه کویری بودن خیلی کم
|شمارروزهای‌یخبندان=
|ره‌آورد=
|پیش‌شماره=
|وب‌گاه=
|جمله‌خوشامد=
۱۱

ویرایش