باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
=== ازدواج عمر با دختر علی ===
{{وابسته|ام‌کلثوم دختر علی}}
طبقبه بعضینوشته مستنداتدانشنامۀ تاریخیبریتانیکا، علی دخترش ام کلثوم را به ازدواج عمر درآورد.<ref>[http://www.britannica.com/EBchecked/topic/15223/Ali/260773/Ali-and-the-first-caliphs Nasr, Seyyed Hossein. "Ali". Encyclopædia Britannica Online:Ali and the first caliphs]</ref> و البته بسیاریبرخی از شیعیان بر این باور هستند که این شبهه یک دروغ تاریخی می‌باشد.<ref>[http://www.shia-news.com/fa/news/34398/آیا-عمر-خطاب-همسر-حضرت-ام‌کلثومسلام-الله-علیها-است، آیا عمر خطاب همسر حضرت ام‌کلثوم(سلام الله علیها) است؟]</ref>
 
=== فتوحات در زمان عمر ===