باز کردن منو اصلی

تغییرات

اصلاح ارقام
 
در [[زبان‌شناسی]]، مفهوم و موضوع '''خانواده‌های زبانی''' (Language family) از آنجا نشأت می‌گیرد، که هم‌چون همهٔ اشیاء، پدیده‌ها، و فرایندهای [[پیچیدگی|پیچیده]] [[زبان‌های طبیعی]] انسانی هم صفات، تظاهرات، و آثار فراوانی از گونهٔ [[حیات|حیات‌داشتن]] و زنده‌بودن از خود بروز می‌دهند. از جمله، زبان‌ها هم مانند جانوران دارای خانواده و خویشاوند هستند.
 
بر اساس آمار [[اتنولوگ]]، ۷,۰۹۹ زبان زنده بشری به ۱۴۱ [[خانواده زبانی]] تقسیم می شود. <ref>{{cite web |url=https://www.ethnologue.com/statistics/family |title=Summary by language family |website=Ethnologue}}</ref>
 
== خانواده‌های زبانی ==