تفاوت میان نسخه‌های «حزب سوسیالیست ایران»

 
== پیدایش و اُفتِ نخستین ==
اعضای این حزب را [[سوسیالیست]]هایی که قبلاً حامی [[حزب دموکرات (دوران مشروطه)|حزب دموکرات]] بودند و قصد بسیج کردن طبقه‌های [[طبقه متوسط|متوسط]] و پایین‌تر مانند [[طبقه کارگر]] را داشتند تشکیل دادند. در زمانی که اعضای حزب دموکرات و نیز افرادی از اعتدالیون به خاطر [[دولت موقت مهاجرین در کرمانشاه|دولت موقت مهاجرین]] در [[قصر شیرین]] بودند، ائتلافی میان آن‌ها شکل گرفت که با عنوان حزب سوسیالیست ایران نام‌گذاری شد. این حزب در عمل جای حزب دموکرات قدیم را گرفت و در مجلس چهارم در سال ۱۳۰۱-۱۳۰۰ اعلام موجودیت کرد. حزب سوسیالیست در آن مجلس در اقلیت بود و جناح مخالف حزب اصلاح‌طلبان را که اکثریت مجلس را در دست داشتند، به وجود آورد. حزب سوسیالیست متمایل به سیاست‌های سوسیالیستی روسیه بود و حزب اصلاح طلبان متشکل از اعتدالیون قدیم و بقایای دموکرات‌ها تشکیل شده‌بود و حزبی محافظه‌کار به شمار می‌رفت.<ref>سلطانی، محمد علی، ''احزاب سیاسی و انجمن‌های سری در کرمانشاه از فراموش‌خانه تا خانۀ سیاه: دوره‌های ۵-۱ انتخابات مجلس شورای ملی و فریادگران بر نام دیکتاتوری از کرمانشاه'' (۲ جلد)، تهران: مؤسسۀ فرهنگی نشر سها، چاپ اول: ۱۳۷۸؛ ص ۲۳۰.</ref>
اعضای این حزب را [[سوسیالیست]]هایی که قبلاً حامی [[حزب دموکرات (دوران مشروطه)|حزب دموکرات]] بودند و قصد بسیج کردن طبقه‌های [[طبقه متوسط|متوسط]] و پایین‌تر مانند [[طبقه کارگر]] را داشتند تشکیل دادند.
 
حزب سوسیالیست به رهبری [[سلیمان‌میرزا اسکندری]] در [[کرمانشاه]] اعلام موجودیت کرده و بلافاصله پس از آغاز به کار مرام‌نامۀ خود را در چاپخانۀ شرافت احمدی این شهر منتشر کرد که یک جزوۀ ۲۰ صفحه‌ای به قطع جیبی بود که از تغییر سیستم و انقراض سلسلۀ قاجار حمایت می‌کرد. حزب سوسیالیست در این جزوه همچنین به مخالفت با مشی انگلستان پرداخته و همزمان از سیاست‌های [[رضاخان]] نیز پشتیبانی می‌کرد. حزب سوسیالیست علاوه بر [[کرمانشاه]] در [[تهران]]، [[رشت]]، [[قزوین]]، [[بندر انزلی]]، [[تبریز]]، [[مشهد]] و [[کرمان]] نیز شعبه‌هایی تأسیس کرد.<ref>سلطانی، محمد علی، ''احزاب سیاسی و انجمن‌های سری در کرمانشاه از فراموش‌خانه تا خانۀ سیاه: دوره‌های ۵-۱ انتخابات مجلس شورای ملی و فریادگران بر نام دیکتاتوری از کرمانشاه'' (۲ جلد)، تهران: مؤسسۀ فرهنگی نشر سها، چاپ اول: ۱۳۷۸؛ ص ۲۳۱.</ref>
 
=== رهبران ===
رهبران این حزب [[سلیمان‌میرزا اسکندری]]، [[سید محمدرضا مساوات]] و [[قاسم خان صور]] (مدیر [[مجله صور اسرافیل]] و برادرزاده [[صور اسرافیل]]) بودند. این حزب علاوه بر [[تهران]] در شهرهای [[رشت]]، [[قزوین]]، [[بندر انزلی]]، [[تبریز]]، [[مشهد]]، [[کرمان]] و [[کرمانشاه]] شعبه‌هایی تأسیس کرد.
 
=== روزنامه هاو تبلیغات ===