تفاوت میان نسخه‌های «مرکز آموزش جهاد کشاورزی زنجان»

افزودن {{طرفداری}} (توینکل)
جز
(افزودن {{طرفداری}} (توینکل))
{{طرفداری|تاریخ=فوریه ۲۰۱۸}}
{{بی منبع}}
این مرکز در سال ۱۳۶۵ تأسیس و فعالیت آموزشی خود را در دو زمینه آموزش‌های ضمن خدمت و آموزش‌های مقطع دار داخلی آغاز نمود. در سال ۱۳۷۵ آموزش‌های علمی-کاربردی نیز اضافه شد. بدنبال ادغام مراکز آموزش جهاد و کشاورزی، آموزش‌های بهره برداران؛ و آموزش‌های رسمی کارودانش به وظایف این مرکز افزوده شد. در حال حاضر فعالیت‌های آموزشی مرکزشامل: آموزش کارکنان، آموزش‌های بهره برداران، آموزش‌های علمی-کاربردی و آموزش کارودانش است.