تفاوت میان نسخه‌های «چهارده معصوم»

جز
|{{سخ}}[[محمد بن عبدالله]]<hr>{{سخ}}ابو القاسم
|[[رسول اللهرسول‌الله]]{{سخ}}(فرستاده خدا)<hr>{{سخ}}مصطفی
|[[پیامبر اسلام]]
|۵۷۰–۶۳۲<ref>{{یادکرد|فصل= Muhammad|کتاب=[http://www.britannica.com/eb/article-9105853/Muhammad Encyclopaedia Britannica Online]|ناشر= Encyclopaedia Britannica, Inc.|چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال= |شابک= |نویسنده=Nasr, {{چر}}Seyyed Hossein |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |مقاله= |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} Retrieved on 2008-07-05.</ref><hr> 17ربیع‌الاول
|[[علی بن ابی طالب]]<hr>{{سخ}}ابو الحسن
|[[امیرالمؤمنین]]{{سخ}}<ref name="Ali in Britannica">{{یادکرد|فصل= Ali|کتاب=[http://www.britannica.com/eb/article-9005712/Ali Encyclopedia Britannica Online]|ناشر= |چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال= |شابک= |نویسنده=Nasr, {{چر}}Seyyed Hossein |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |مقاله= |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} Retrieved on 2007-10-12.</ref>
|اولین [[امام]] [[شیعی|شیعیان]]؛ چهارمین خلیفه [[اهل تسنن]].<ref name="Ali in Britannica" />
|۶۰۰–۶۶۱<ref name="Ali in Britannica" /><hr>۲۳(قبل از هجرت)–۴۰<ref>Tabatabae (1979), pp.190–192</ref>
||[[مکه]]، [[عربستان سعودی]]<ref name="Ali in Britannica" />
|توسط [[ابن ملجم]]، یکی از [[خوارج]] [[کوفه]]، به وسیله شمشیر زهرآلود کشته شد.<ref name="Ali in Britannica" /><ref>Tabatabae (1979), p.۱۹۲192</ref> و در [[حرم علی|حرم امام علی]]، واقع در [[نجف]]، [[عراق]] مدفون است.
|-
|{{سخ}}[[فاطمه]]<hr>{{سخ}}ام ابیها
|[[نام‌ها و لقب‌های فاطمه زهرا#زهراء|زهرا]]
|سیدة نساء العالمین<ref>Ordoni (1990) p.۱۱۷117</ref>
|۶۰۵ یا ۶۱۵–۶۳۲ یا ۶۳۳<ref>{{یادکرد|فصل= Fatimah|کتاب=[http://www.britannica.com/EBchecked/topic/202575/Fatimah Encyclopaedia Britannica Online]|ناشر= Encyclopaedia Britannica, Inc.|چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال= |شابک= |نویسنده= |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |مقاله= |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} Retrieved on 2008-07-05.</ref><ref>Ordoni (1990) pp.42–45</ref><ref>Amin. Vol. 4. p.۱۰۳103</ref><hr>۱۷ یا ۷ (قبل هجرت)–۱۰ یا ۱۱
|[[مکه]]، [[عربستان سعودی]]
| در جریان مراجعه خلیفه دوم [[عمر]] بن خطاب برای اخذ بیعت از علی بن ابی‌طالب که به زد و خورد انجامید از ناحیه سینه (یا پهلو) مجروح و بر اثر همان جراحت جنین درون شکمش سقط و سپس خود وی کشته شد (به [[واقعه خانه فاطمه]] مراجعه شود). همچنین مکان دفن او نامعلوم است.
|۶۲۵–۶۷۰<ref name="Hasan in Britannica">{{یادکرد|فصل= Hasan|کتاب=[http://www.britannica.com/eb/article-9039439/Hasan Encyclopedia Britannica Online]|ناشر= |چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال= |شابک= |نویسنده= |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |مقاله= |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} Retrieved on 2007-11-08.</ref>
----۳ هـ. ق – ۵۰ هـ. ق<ref>Tabatabae (1979), pp.194–195</ref>
|[[مکه]]، [[عربستان سعودی]]<ref name="Hasan in Britannica" />
| به دست همسرش [[جعده بنت اشعث]] بن قیس به تحریک [[معاویه]] در [[مدینه]] مسموم شد<ref>Tabatabae (1979), p.۱۹۵195</ref> و در [[بقیع]] مدفون است.
|-
|{{سخ}}[[حسین بن علی]]<hr>{{سخ}}ابو عبدالله
|سید الشهدا
|سومین [[امام]] [[شیعی|شیعیان]]<ref name="Husayn in Britannica" /><ref name="Husayn ibn Ali Iranica">{{یادکرد|فصل= Husayn ibn Ali|کتاب=[http://www.iranicaonline.org/newsite/articles/v12f5/v12f5036c.html Encyclopædia Iranica]|ناشر= |چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال= |شابک= |نویسنده=Calmard, {{چر}}Jean |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |مقاله= |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} Retrieved on 2008-03-23.</ref>
|۶۲۶–۶۸۰<ref name="Husayn in Britannica">{{یادکرد|فصل= al-Husayn|کتاب=[http://www.britannica.com/eb/article-9041622/al-Husayn-ibn-Ali Encyclopedia Britannica Online]|ناشر= |چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال= |شابک= |نویسنده= |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |مقاله= |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} Retrieved on 2007-11-08.</ref>
----۴ هـ. ق– ۶۱ هـ. ق<ref>Tabatabae (1979), pp.196–199</ref>
|[[مدینه]]، [[عربستان سعودی]]<ref name="Husayn in Britannica" />
|در [[نبرد کربلا]] کشته شد.<ref name="Husayn in Britannica" /> و در [[حرم امام حسین]] در [[کربلا (شهر)|کربلا]] مدفون است.
|-
|{{سخ}}[[علی بن حسین]]<hr>{{سخ}}ابو محمد
|سجاد، زین العابدین<ref name="Ali ibn Husayn in Iranica">{{یادکرد|فصل= 'ALÈ B. AL-HUOSAYN|کتاب=[http://www.iranicaonline.org/newsite/articles/v1f8/v1f8a052.html Encyclopædia Iranica]|ناشر= |چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال= |شابک= |نویسنده=Madelung, {{چر}}Wilferd |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |مقاله= |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} Retrieved on 2007-11-08.</ref>
|چهارمین امام [[شیعی|شیعیان]]<ref name="Tabatabae" />
|۶۵۸–۹<ref name="Ali ibn Husayn in Iranica" /> – ۷۱۲<ref name="Tabatabae">Tabatabae (1979), p.۲۰۲202</ref>
----۳۸ هـ. ق<ref name="Ali ibn Husayn in Iranica" />– ۹۵ هـ. ق<ref name="Tabatabae" />
|[[مدینه]]، [[عربستان سعودی]]<ref name="Ali ibn Husayn in Iranica" />
|او با زهر [[ولید بن عبدالملک]] در [[مدینه]]، [[عربستان سعودی]] کشته شد.<ref name="Tabatabae" /> و در [[بقیع]] مدفون است.
|-
|{{سخ}}[[محمد باقر|محمد بن علی]]<hr>{{سخ}}ابو جعفر
|باقر<ref name="Muhammad al-Baqir in Iranica">{{یادکرد|فصل= AL-BAQER،BAQER, ABU JAFAR MOHAMMAD|کتاب=[http://www.iranicaonline.org/newsite/articles/v3f7/v3f7a043.html Encyclopædia Iranica]|ناشر= |چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال= |شابک= |نویسنده=Madelung, {{چر}}Wilferd |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |مقاله= |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} Retrieved on 2007-11-08.</ref>
|پنجمین امام [[شیعی|شیعیان]]<ref name="Muhammad al-Baqir in Iranica" /><ref>Tabatabae (1979), p.۲۰۳203</ref>
| ۶۷۷–۷۳۲<ref name="Muhammad al-Baqir in Iranica" />
----۵۷هـ. ق – ۱۱۴هـ. ق<ref name="Muhammad al-Baqir in Iranica" />
|[[مدینه]]، [[عربستان سعودی]]<ref name="Muhammad al-Baqir in Iranica" />
|به دستور [[هشام بن عبدالملک]] مسموم و کشته شد.<ref>Tabatabae (1979), p.۲۰۲202</ref> در [[بقیع]] مدفون است.
|-
|{{سخ}}[[جعفر بن محمد]]<hr>{{سخ}}ابو عبدالله
|صادق<ref name="Jafar al-Sadiq">Tabatabae (1979), p.۲۰۳–۲۰۴203–204</ref>
|ششمین امام [[شیعی|شیعیان]]<ref name="Jafar al-Sadiq" /><ref>{{یادکرد|فصل= Wasil ibn Ata|کتاب=[http://www.britannica.com/eb/article-9076198/Wasil-ibn-Ata Encyclopedia Britannica Online]|ناشر= |چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال= |شابک= |نویسنده= |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |مقاله= |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} Retrieved on 2007-11-08.</ref>
| ۷۰۲–۷۶۵<ref name="Jafar al-Sadiq" />
----۸۳ هـ. ق – ۱۴۸ هـ. ق<ref name="Jafar al-Sadiq" />
|[[مدینه]]، [[عربستان سعودی]]<ref name="Jafar al-Sadiq" />
|به دستور [[منصور (خلیفه)|منصور]] خلیفه [[عباسی]] مسموم و کشته شد.<ref name="Jafar al-Sadiq" /> در [[بقیع]] مدفون است.
|-
|{{سخ}}[[موسی بن جعفر]]<hr>{{سخ}}ابو الحسن الاول<ref name="Ali al-Reza in Iranica">{{یادکرد|فصل= 'ALÈ AL-HAÚDÈ|کتاب=[http://www.iranicaonline.org/newsite/articles/v1f8/v1f8a117.html Encyclopædia Iranica]|ناشر= |چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال= |شابک= |نویسنده=Madelung, {{چر}}Wilferd |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |مقاله= |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} Retrieved on 2007-11-09.</ref>
|کاظم<ref name="Musa al-Kazim">Tabatabae (1979), p.۲۰۵205</ref>
|هفتمین امام [[شیعی|شیعیان]]<ref>Tabatabae (1979) p. ۷۸78</ref>
|۷۴۴–۷۹۹<ref name="Musa al-Kazim" />
----۱۲۸ هـ. ق – ۱۸۳ هـ. ق<ref name="Musa al-Kazim" />
|[[مدینه]]، [[عربستان سعودی]]<ref name="Musa al-Kazim" />
|توسط زهر در زندان سندی‌بن شاهک به دستور [[هارون الرشید]] کشته شد. در [[کاظمین]] مدفون است.<ref name="Musa al-Kazim" />
|-
|۱۰
|{{سخ}}[[علی بن موسی]]<hr>{{سخ}}ابو الحسن الثانی<ref name="Ali al-Reza in Iranica" />
|رضا<ref name="Ali al-Reza">Tabatabae (1979), pp.205–207</ref>
|هشتمین امام [[شیعی|شیعیان]]<ref name="Ali al-Reza" />
|۷۶۵–۸۱۷<ref name="Ali al-Reza" />
----۱۴۸–۲۰۳<ref name="Ali al-Reza" />
|[[مدینه]]، [[عربستان سعودی]]<ref name="Ali al-Reza" />
|توسط [[مأمون الرشید]] خلیفهٔ عباسی به [[مرو]] خوانده و توسط خلیفه در [[توس]] مسموم و کشته شد و در [[حرم امام رضا]] در [[مشهد]] مدفون است.<ref name="Ali al-Reza" />
|-
|۱۱
|{{سخ}}[[محمد تقی|محمد بن علی]]<hr>{{سخ}}ابو جعفر
|جواد، تقی<ref name="Muhammad al-Taqi">Tabatabae (1979), p. ۲۰۷207</ref>
|نهمین امام [[شیعی|شیعیان]]<ref name="Ali al-Reza">Tabatabae (1979), pp.207–208</ref>
|۸۱۰–۸۳۵<ref name="Muhammad al-Taqi" />
----۱۹۵ هـ. ق– ۲۲۰ هـ. ق<ref name="Muhammad al-Taqi" />
|[[مدینه]]، [[عربستان سعودی]]<ref name="Muhammad al-Taqi" />
|به وسیله أُمّ الفضل، همسرش و دختر [[مأمون]]، در ۲۵ سالگی، مسموم و کشته شد و در [[حرم کاظمین]] در بغداد مدفون است.<ref name="Muhammad al-Taqi" />
|-
|۱۲
|{{سخ}}[[علی نقی|علی بن محمد]]<hr>{{سخ}}ابو الحسن الثالث<ref name="Ali al-Hadi in Iranica" />
|هادی، نقی<ref name="Ali al-Hadi in Iranica">{{یادکرد|فصل= 'ALÈ AL-HAÚDÈ|کتاب=[http://www.iranicaonline.org/newsite/articles/v1f8/v1f8a117.html Encyclopædia Iranica]|ناشر= |چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال= |شابک= |نویسنده=Madelung, {{چر}}Wilferd |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |مقاله= |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} Retrieved on 2007-11-08.</ref>
|دهمین امام [[شیعی|شیعیان]]<ref name="Ali al-Hadi in Iranica" />
|۸۲۷–۸۶۸<ref name="Ali al-Hadi in Iranica" />
----۲۱۲–۲۵۴<ref name="Ali al-Hadi in Iranica" />
|سامرا، عراق<ref name="Ali al-Hadi in Iranica" />
|به اجبار خلیفه عباسی به [[سامرا]] تبعید شد و همان جادر سن چهل سالگی به دستور خلیفه مسموم شد.<ref>Tabatabae (1979), pp.208–209</ref> در [[حرم عسکریین]] در [[سامرا]] مدفون است.
|-
|عسکری<ref name="al-Askari in Iranica">{{یادکرد|فصل= 'ASKARÈ|کتاب=[http://www.iranicaonline.org/newsite/articles/v2f7/v2f7a081.html Encyclopædia Iranica]|ناشر= |چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال= |شابک= |نویسنده=Halm, {{چر}}H |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |مقاله= |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} Retrieved on 2007-11-08.</ref>
|یازدهمین امام [[شیعی|شیعیان]]<ref>Tabatabae (1979) pp. 209–210</ref>
|۸۴۶–۸۷۴<ref name="al-Askari in Iranica" />
----۲۳۲–۲۶۰<ref name="al-Askari in Iranica" />
|[[مدینه]]، [[عربستان سعودی]]<ref name="al-Askari in Iranica" />
|در روز جمعه ۸ ربیع‌الاول سال ۲۶۰ هجری در سن ۲۹ سالگی با زهر [[معتمد عباسی]] کشته شد. در سامرا کنار پدرش [[علی بن محمد]] به خاک سپرده شد.<ref>Tabatabae (1979), pp.209–210</ref>
|-
|دوازدهمین امام [[شیعی|شیعیان]]<ref>Tabatabae (1979), pp. 211–214</ref>
|۸۶۸–نامعلوم<ref name="al-Hujjah">Tabatabae (1979), pp.210–211</ref>
----۲۵۵–نامعلوم<ref name="al-Hujjah" />
|[[سامرا]]، [[عراق]]<ref name="al-Hujjah" />
|او بنا بر عقیده شیعیان به خواست خداوند از دیده‌ها پنهان شده ودر غیبت به سر می‌برد و در روز موعود که شرایط ایجاب کند ظهور خواهد کرد.<ref name="al-Hujjah" />
|-
|}