تفاوت میان نسخه‌های «اختلالات آب و الکترولیت»

جز
جز (موثر --> مؤثر)
تنظیم آب و الکترولیتهای بدن نقش بسیار مهمی در عملکرد صحیح سلولها دارد و اختلالات آنها می‌تواند بسیار خطرناک و حتی کشنده باشد. یونهای متعددی مانند هیدروژن (PH)، سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفات، منیزیم، آهن و ... در خون قابل اندازه گیریاندازه‌گیری هستند.
 
اندامهای متعددی در تنظیم آب و الکترولیتها دخیل هستند مانند کلیه، ریه، دستگاه گوارش، ریه، غدد عرق و ... البته بخش مهمی از تنظیم آب و الکترولیتها در بدن توسط [[کلیه]] انجام می گیردمی‌گیرد.
 
اندامهای متعددی در تنظیم آب و الکترولیتها دخیل هستند مانند کلیه، ریه، دستگاه گوارش، ریه، غدد عرق و ... البته بخش مهمی از تنظیم آب و الکترولیتها در بدن توسط [[کلیه]] انجام می گیرد.
== اختلالات آب و الکترولیت ==
اختلالات آب و الکترولیت به معنی افزایش یا کاهش اسیدها و الکترولیتهای مایع میان بافتی و خون هستند . از جمله اختلالات الکترولیتی [[هیپوناترمی]]، [[هایپرناترمی]]، [[هایپرکالمی]] و [[هیپوکالمی]]، [[اسیدوز]] و [[آلکالوز]] می‌باشند.
 
علاوه بر کلیه عملکرد سایر دستگاههادستگاه‌ها نیز در تنظیم آب و الکترولیت بدن مؤثر است مثلامثلاً در موارد تنفس سریع ( به دلیل صعود به ارتفاعات یا مسمومیت با [[آسپیرین]] ) ما آلکالوز داریم یا در [[اسهال]] و [[استفراغ]] شدید ما اسیدوز، هیپوکالمی و اختلال آب و الکترولیت داریم.
 
== آزمایشهایی که برای تعیین اسیدوز و آلکالوز به کار می‌روند ==
 
== آزمایشهایی که برای تعیین اسیدوز و آلکالوز به کار می‌روند ==
تست‌های تشخیص اولیه شامل برررسی گازهای خون و الکترولیت‌ها هستند.
 
1۱- گازهای خون: شامل گروهی از تست‌ها است که با همدیگر انجام می‌شوند. PO2 (میزان اکسیژن موجود در خون) و PCO2 (میزان دی‌اکسیدکربن موجود در خون)، که بعد از اندازه‌گیری این دو گاز، میزان بیکربنات (HCO3) خون محاسبه می‌شود.
 
2۲- الکترولیت‌ها: اندازه گیریاندازه‌گیری چهار عنصر شامل Na (سدیم)، K (پتاسیم)، CL (کلراید) و بیکربنات (HCO3)، سطح مایعات بدن، غلظت الکترولیت‌ها و بالانس اسید و باز همه با هم مرتبط هستند و هرگونه افزایش یا کاهش هر یک از این چهار عنصر بر روی تعادل PH مؤثر می‌باشد.
 
2- الکترولیت‌ها: اندازه گیری چهار عنصر شامل Na (سدیم)، K (پتاسیم)، CL (کلراید) و بیکربنات (HCO3)، سطح مایعات بدن، غلظت الکترولیت‌ها و بالانس اسید و باز همه با هم مرتبط هستند و هرگونه افزایش یا کاهش هر یک از این چهار عنصر بر روی تعادل PH مؤثر می‌باشد.
== علائم و درمان ==
علائم این اختلالات با یکدیگر متفاوت بوده و درمان بستگی به نوع اختلال دارد.
 
== جستارهای وابسته ==
[[اسیدوز]]
 
== منابع ==
* سیسیل ''مبانی طب داخلی''. تهران 2004۲۰۰۴
 
[[رده:اختلالات متابولیک]]