تفاوت میان نسخه‌های «جنگ ستارگان»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
 
== فهرست فیلمها ==
نام نه9 قسمت فیلم به ترتیب زمان رخدادها به این صورت است:
# [[جنگ ستارگان اپیزود اول: تهدید شبح|اپیزود اول: تهدید شبح]] (۱۹۹۹)
# [[جنگ ستارگان اپیزود دوم: حمله کلون‌ها|اپیزود دوم: حمله کلون‌ها]] (۲۰۰۲)
کاربر ناشناس