تفاوت میان نسخه‌های «ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا»

بدون خلاصه ویرایش
''' ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا ''' مقاله تئوريكي که اثر[[ امير پرويز پویان ]] ، از بنیانگذاران و نظریه پردازان فداييان است.
 
پویان در این مقاله ، که نخستین اثر تئوريك يك مارکسیست ایرانی پیرامون [[ مبارزه مسلحانه ]] بود ، بی تحرکی و انفعال گروه هایی را که صرفا به مبارزه سیاسی اعتقاد داشتند ، مورد حمله قرار داد. او این انفعال را '' تئوری بقا '' نامید و خواستار مبارزه مسلحانه شد.
۳۶۷

ویرایش