باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== تقسیمات کشوری ==
تقسیمات کشوری این [[شهرستان]]، بنابرآنچه در تقسیماتنتایج کشوریآمارگیری سرشماری سال ۱۳۹۳۱۳۹۵ کل کشور آمده‌است، بر حسب [[بخش (تقسیمات کشوری)|بخش]]، [[شهر]]، [[دهستان]] و [[روستا]] به شرح زیر است:<ref>[http://www.roostanet.ir/index.aspx?siteid=3&siteid=3&pageid=2394 روستانت]</ref>
 
=== بخش‌ها ===
* [[بخش بندر امام خمینی]]
* [[بخش مرکزی شهرستان بندر ماهشهر|بخش مرکزی]]
 
=== شهرها ===
کاربر گمنام