تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان هویزه»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
=== شهرها ===
* [[هویزه]]
* [[رفیع (شهر)|رفیع]]
 
=== دهستان‌ها ===
کاربر گمنام