باز کردن منو اصلی

تغییرات

تصویر آزاد
{{جدول اطلاعات دانشمند
|نام = کلود شانون
|تصویر = Claude_Elwood_Shannon_(1916-2001)ClaudeShannon MFO3807.jpg
|عرض تصویر =
|زیرنویس =