تفاوت میان نسخه‌های «علی بن محمد سمری»

توضیح
(توضیح)
(توضیح)
پیش از مرگش از وی پرسیدند: ''نایب بعد از تو کیست؟'' جواب داد: ''اجازه ندارم کسی را معرفی کنم''.
 
البته او نمی گوید بعد از من نائبی نیست. بلکه می گوید من نمی توانم کسی را معرفی کنم. یعنی چه بسا بعد از نائبی وجود داشته باشد. اما نائبان در دوران غیبت کبرا حق ندارند که خود را به مردم معرفی کنند. اما فلسفه غیبت چیزی نیست جز بی لیاقتی شیعیان.
 
== آغاز غیبت کبری ==
۲۳۷

ویرایش