باز کردن منو اصلی

تغییرات

اصلاح جعبه اطلاعات
{{جعبه مشخصاتاطلاعات کتاب
| نام_کتاب = شرح چهل حدیث
| نام = شرح چهل حدیث
| bgcolor =
| fgcolor =
| نام_تصویرتصویر = شرح 40 حدیث.jpg
| توضیح_تصویرزیرنویس تصویر = تصویر جلد کتاب
| نویسنده = [[سید روح‌الله خمینی]]
| طرح جلد =