باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: فظیلت⟸فضیلت، االعشق⟸العشق، برسیها⟸بررسیها، تآلمات⟸تألمات، تاسال⟸تا سال
 
=== دههٔ ۱۳۴۰ ===
* ۱۳۴۰ انتقال از دانشکده حقوق دانشگاه تهران به [[دانشسرای عالی]]، رئیس کتابخانه دانشسرای عالی تا سال ۱۳۴۱، چاپ جلد اول فهرست مقالات فارسی، چاپ کتاب‌های مسالک و ممالک، جامع مفیدی، رساله اصول خطوط سته، یادداشت‌های قزوینی (جلد پنجم)، انتشار جزوه (به یاد فرزند فظیلتفضیلت شعار رشید ایران [[محمود نریمان]])، انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های، راهنمای کتاب، یغما، نشریه نسخه‌های خطی، نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و مجموعه فرهنگ ایران زمین، نگارش و نشر دو مقاله به زبان غیر فارسی.
* ۱۳۴۱ تغییر نام خانوادگی از دکتر افشار به افشار، رئیس [[سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران|کتابخانه ملی]] (تأسیس شعبه ایرانشناسی، تفکیک مراجع، ایجاد کتاب‌شناسی ایران، و آغاز فهرست نگاری نسخه‌های خطی کتابخانه ملی به همت [[عبدالله انوار]]) به مدت هفت ماه، بازگشت به تدریس در دانشسرای عالی، عضو شورای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران تا سال ۱۳۵۷، عضو شورای (مؤسسه تحقیق در ادبیات و زبان‌های ایران)([[وزارت فرهنگ و هنر]])، نگارش دیباچه بر فرهنگ لغات عامیانه، مقدمه بر تاریخ مغول: تاریخ مفصل ایران از استیلای [[امپراتوری مغول|مغول]] تا اعلان [[جنبش مشروطه ایران|مشروطیت]]، انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های، راهنمای کتاب، یغما، نشریه نسخه‌های خطی، نشریه [[دانشکده ادبیات دانشگاه تهران]] و مجموعه فرهنگ ایران زمین، چاپ کتاب‌های: جامع الخیرات: وقفنامه سید رکن‌الدین حسینی یزدی، تاریخ [[کاشان]]: مرآه القاسان (چاپ دوم)، پندنامه، یادگار زندگی، حالات و سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر (چاپ دوم)، یادداشت‌های قزوینی (جلد ششم)، سرگذشت [[سیف‌الدین باخرزی]] (مستخرج از مجله دانشکده ادبیات).
* ۱۳۴۲ تولد چهارمین فرزندش، آرش افشار، نگارش [[سفرنامه]] ([[قم]] به [[بم]])، بازگشت به دانشگاه تهران، رئیس مرکز تحقیقات کتاب‌شناسی تا سال ۱۳۴۳، فهرست نگاری مجموعه کتاب‌های چاپی فارسی [[دانشگاه هاروارد]]، به مدت هفت ماه، چاپ کتاب‌های فهرستنامه کتاب‌شناسی‌های ایران، مجموعه اسناد و مدارک چاپ نشده دربارهٔ [[سید جمال‌الدین اسدآبادی]]، یادداشت‌های قزوینی (جلد هفتم)، انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های ایران‌شناسی، راهنمای کتاب، یغما، نشریه نسخه‌های خطی، نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، کاوه، سالنامه ایساتیس و مجموعه‌های فرهنگ ایران زمین، مجموعه مقالات تحقیقی [[شرق‌شناسی|خاور شناسی]]، اهدا به پروفسور [[آنری ماسه]]، کتاب ایرانشهر، نگارش و نشر مقاله‌هایی در نشریه سازمان دانشجویان ایرانی در [[آمریکا]]، نگارش مقدمه بر سفرنامه حاجی پیرزاده، مدیر مجله (ایرانشناسی): نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
* ۱۳۴۳ چاپ کتاب‌های جامع مفیدی (جلد اول)، اسکندرنامه، تاریخ مختصر [[اصفهان]]، کتاب‌های درسی، سمریه: در بیان اوصاف طبیعی و مزارات سمرقند (چاپ سوم)، کتابخانه‌های ایران (مستخرج از مجله یغما)، نگارش مقدمه بر نمونه نظم و نثر فارسی از آثار استادان متقدم، مدیر فنی دوره کتابداری (شورای خواندنیهای نوسوادان)(کمیسیون ملی یونسکو)، رئیس اداره انتشارات و روابط فرهنگی (بعدها با نام اداره انتشارات و روابط کتابخانه‌ها) دانشگاه تهران تا سال ۱۳۵۰، راه‌اندازی فهرست‌نویسی پیش از انتشار برای [[انتشارات دانشگاه تهران]]، عضو هیئت انتخاب کتاب (وزارتخانه‌های فرهنگ-آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر) تا سال ۱۳۵۷، مدیریت انتشارات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران تا سال ۱۳۵۸، نظارت بر مجموعه فهرست‌ها و کتاب‌شناسی‌های انتشارات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران تا سال ۱۳۵۸، نگارش نوشته‌هایی برای نشریه اخبار دانشگاه تهران تا سال ۱۳۵۸، چاپ متن سخنرانی در [[مجله فردوسی]]، نگارش سفرنامه (شب‌های زندان اسکندر)، انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های راهنمای کتاب، یغما، نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، ارمغان، نشریه [[دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز|دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز]]، مهر، فردوسی و مجموعه فرهنگ ایران زمین.
* ۱۳۴۴ انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های: راهنمای کتاب، نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، یغما، نشریه نسخه‌های خطی، نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز، وحید، و مجموعه‌های فرهنگ ایران زمین، تجلیل [[جامی]]، هفتاد سالگی فرخ، سواد و بیاض (جلد اول)، عضو شورای اجرایی (مرکز تحقیق و معرفی تمدن و فرهنگ ایران)(وزارت فرهنگ و هنر)، عضو هیئت مؤسسان انجمن ایرانی تاریخ علوم و طب، رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران تا بهمن ماه ۱۳۵۷، عضو هیئت تقویم [[نسخه خطی|نسخ خطی]] دانشگاه تهران تا سال ۱۳۸۹، عضو هیئت تقویم نسخ خطی کتابخانه‌های [[مجلس شورای ملی]]- [[مجلس سنای ایران|مجلس سنا]] تاسالتا سال ۱۳۵۷، تدریس نهادهای اجتماعی تاریخی ایران در دانشکده علوم اجتماعی، نگارش بحثی در اسناد مربوط به فرخ خان بر مخزن الوقایع: شرح مأموریت و مسافرت [[ابوطالب غفاری|فرخ خان امین الدوله]]، نگارش یادداشت بر Terminologie Medico-pharmaceutique et .anthropologique Francaise-Persane Par Joh Schlimmer، چاپ کتاب‌های ذخیره خوارزمشاهی، تذکره جلالی، تاریخ یزد (چاپ دوم)، سفرنامه سیستان و خراسان، قواعد ضرب و قسمت و طریق تقسیم آب هرات، کارنامه اوقاف، سیر کتاب در ایران، کتابخانه‌های ایران و مقدمه‌ای دربارهٔ کتابخانه‌های قدیم، نظارت بر انتشار کتاب اصول ساده کتابداری، چاپ جلد اول سواد و بیاض، چاپ تاریخ کاشان: مرآت القاسان با یادداشت‌های [[الله‌یار صالح]]، عضو هیئت امنای، [[بنیاد فرهنگ ایران]] تا سال ۱۳۵۷.
* ۱۳۴۵ نظارت بر چاپ فهرست نسخه‌های خطی [[کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی|کتابخانه مجلس شورای ملی]] تا سال ۱۳۴۸، نگارش مقدمه بر فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی و یادداشتی در باب مؤلف بر حقایق الاخبار ناصری، نگارش سفرنامه (بیست شهر و هزار فرسنگ)، تأسیس مجله کتابداری (نشریه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران)، چاپ کتاب‌های اورادالاحباب و فصوص الاداب، تاریخ جدید یزد، عرائس الجواهر و نفائس الاطایب، رمز الریاحین، فهرست کتاب‌های فارسی چاپی کتابخانه وایدنر (دانشگاه هاروارد)، روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه، یادداشت‌های قزوینی، مدیریت مجله کتابداری (نشریه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران)(۷ دفتر) تا سال ۱۳۵۷، انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های: راهنمای کتاب، نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، مهر، بررسی‌های تاریخی، [[هنر و مردم]]، یغما، نشریه وزارت امور خارجه، وحید و مجموعه‌های فرهنگ ایران زمین، مجموعه سخنرانی‌ها و خطابه‌های انجمن فلسفه و علوم انسانی، نگارش و نشر دو مقاله به زبان غیر فارسی، نظارت بر (مجموعه خاطرات و سفرنامه‌های ایران) [[انتشارات امیر کبیر]].
* ۱۳۴۶ انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های راهنمای کتاب، یغما، نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، نشریه نسخه‌های خطی و مجموعه فرهنگ ایران زمین، نگارش و نشر یک مقاله به زبان غیر فارسی، نگارش سفرنامه (گشتی در خاک یزد)، نگارش توضیح بر کتابشناسی آموزش و پرورش، چاپ کتاب‌های: خوابگزاری، فرخنامه، انیس العاشقین، سوانح فی االعشق،العشق، شرایط مریدی، فصل در عرفان، یادداشت‌های قزوینی (چاپ سوم، جلد اول)، کتابشناسی ده ساله.
* ۱۳۴۷ نگارش یادداشت بر سفرنامه [[هرات]]، [[مرو]]، [[مشهد]]، (چند کلمه) بر کتابداری: نشریه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، یادداشت بر کتابشناسی نوشته‌های فارسی برای کودکان و نوجوانان، توضیح بر مجموعه اسناد و مدارک فرخ خان امین الدوله، نگارش و نشر دو مقاله به زبان غیر فارسی، انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های راهنمای کتاب، نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، هنر و مردم، ایرانشناسی، یغما، وحید، بررسی‌های تاریخی و مجموعه فرهنگ ایران زمین، راهنمایی پایان‌نامه تحصیلی دوره فوق لیسانس کتابداری دانشگاه تهران با عنوان: کتابشناسی کتاب و کتابخانه در [[زبان فارسی]]، چاپ کتاب‌های: گزیده، چار تخت، سفرنامه کلنل لوات، سفرنامه نظام‌الملک از تهران به [[شیراز]]، کمانداری، گلزار سعادت، یادداشت‌های قزوینی (جلد دوم)، کتابشناسی فردوسی، یادنامه ایرانی [[ولادیمیر مینورسکی|مینورسکی]]، مسالک و ممالک (چاپ دوم)، چاپ کتاب (یادگارهای یزد) تا سال ۱۳۵۴، راهنمایی پایان‌نامه تحصیلی دوره فوق لیسانس کتابداری دانشگاه تهران با عنوان: کتاب‌شناسی فهرست انتشارات دولتی ایران تا شهریور ۱۳۲۰.
* ۱۳۴۸ چاپ کتاب‌های دیوان کهنه [[حافظ]]، ترجمه‌ای قدیم از [[قرآن]] در مجله یغما، ترجمه‌ای قدیم از [[قرآن]] در مجله راهنمای کتاب (چاپ دوم)، مقامات سدید الدین اعور، هدایه التصدیق الی حکایته الحریق، فهرست مقالات حقوقی، استرآباد نامه، [[رشیدالدین فضل‌الله همدانی|رشیدالدین فضل‌الله]]، باز چاپ جلد اول و چاپ جلد دوم فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی، انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های راهنمای کتاب، نشریه نسخه‌های خطی، یغما، سخن، نشریه [[دانشگاه فردوسی مشهد|دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد]]، تحقیقات روزنامه‌نگاری، هنر و مردم، نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، مجموعه‌های فرهنگ ایران زمین، یادنامه ایرانی مینورسکی، نگارش و نشر سه مقاله به زبان غیر فارسی، نگارش توضیح بر احوال و آثار خوشنویسان (نستعلیق نویسان)، مقدمه بر استرآبادنامه، فهرست میکروفیلم‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، یادداشت بر فهرست نسخه‌های خطی فارسی، رئیس مرکز ملی کتاب وابسته به کمیسیون ملی یونسکو، نظارت بر نشر مجموعه آثار [[رشیدالدین فضل‌الله همدانی]]، نگارش سفرنامه (هفت‌بند سفر مشهد)، ابلاغ حکم [[دانشیار]] دانشکده ادبیات و علوم انسانی به او، عضو هیئت تحریریه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران تا سال ۱۳۵۰، دبیر ثابت کنگره تحقیقات ایرانی (۹ دوره سالانه) تا سال ۱۳۵۷، دانشیار و سپس استاد رشته تاریخ (اسناد تاریخی و تاریخ‌های محلی) در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، همچنین تدریس نسخه‌های خطی برای دانشجویان رشته [[علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی|کتابداری]] در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران.
* ۱۳۵۳ چاپ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه ملی ملک تا سال ۱۳۸۰، نگارش مقدمه بر فهرست میکروفیلم‌های کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، چاپ کتاب‌های (کتاب‌های درسی قدیم)، وصایا به شمس‌الدین حسینی، جامع جعفری، نامه‌های قزوینی به تقی‌زاده، بیاض تاج‌الدین احمد وزیر، قواعد فهرست‌نویسی انگلوآمریکن، اعطای جایزه [[فروغ فرخ‌زاد]] به فهرست مقالات فارسی، انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های: روابط بین‌المللی، یغما، راهنمای کتاب، هنر و مردم، بررسی‌های تاریخی، کتاب امروز، مجموعه‌های فرهنگ ایران زمین، یادنامه بیرونی، عامری نامه و مقالات [[محمدعلی فروغی|فروغی]]، نگارش یادداشت بر فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه‌های رشت و همدان، کتاب‌شناسی شعر نو در ایران، دبیر و عضو هیئت اجرایی (انجمن تاریخ) وابسته به (فرهنگستان زبان و ادب) تا سال ۱۳۵۷، عضو هیئت امنای کتابخانه اهدایی [[مجتبی مینوی]] به [[بنیاد شاهنامه فردوسی]].
* ۱۳۵۴ نگارش مقدمه بر فهرست روزنامه‌های فارسی در مجموعه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، توضیح و تشکر بر مجموعه اسناد و مدارک فرخ خان امین‌الدوله، یادداشت بر مجموعه خطابه‌های نخستین کنگره تحقیقات ایرانی، کارنامه بیست سال فرهنگ ایران زمین، انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های راهنمای کتاب، نشریه نسخه‌های خطی، یغما، نامه انجمن کتابداران ایران، نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، مجموعه‌های فرهنگ ایران زمین، مجموعه کمینه، جشن نامه [[محمد پروین گنابادی]]، سخنانی دربارهٔ فروغی، نگارش و نشر یک مقاله به زبان غیر فارسی، چاپ کتاب‌های التحبیر فی علم التعبیر، وقفییه کججی، ترغیب المتعلمین، عمده‌الکتاب وعده‌ذوی الالباب، صورت انتظامات باغ و خلوت ناصری در سال ۱۲۹۸ قمری، نامه‌های [[ادوارد براون]] به تقی‌زاده، مجموعه کمینه، [[ابونصر فارابی]]، تدوین شماری از سفرنامه‌های شخصی به خارج از کشور، یادداشت‌های دیگر و چاپ کتاب بیاض سفر: یادداشت‌های سفر در زمینه ایران‌شناسی، کتاب‌شناسی و نسخه‌شناسی.
* ۱۳۵۵ عضو هیئت امنای چاپ آثار [[محمدعلی جمال‌زاده]]، سپرده به دانشگاه تهران تا سال ۱۳۸۹، نگارش سفرنامه (اطلال پارس)، انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های راهنمای کتاب، یغما، نامه انجمن کتابداران ایران، هنر و مردم، تاریخ، سخن، دانشکده، مقالات و برسیها،بررسیها، مجموعه‌های فرهنگ ایران زمین، ([[صائب تبریزی|صائب]] و [[سبک هندی]])، کتاب و کتابخانه، همایی نامه، یادنامه [[ناصرخسرو]]، یادنامه [[دقیقی طوسی]]، ارمغانی برای [[عبدالحسین زرین‌کوب|زرین‌کوب]]، چاپ دوم دوره بیست ساله فرهنگ ایران زمین در ده مجلد بوسیله بنیاد نیکوکاری نوشیروانی، چاپ کتاب‌های [[رصدخانه مراغه]]، [[شاهنامه]] از خطی تا چاپی، المختارات من الرسائل، یادگارنامه [[ابراهیم پورداود]]، [[کاوه (مجله)|مجله کاوه]]، کتاب‌شناسی [[فردوسی]] (چاپ دوم)، [[امیرکبیر|میرزا تقی‌خان امیرکبیر]] (چاپ دوم)، جلد سوم فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی، نگارش پیش‌گفتار بر خاطرات سیاسی امین‌الدوله، یادداشت بر صائب و سبک هندی، فهرست‌واره نسخه‌های خطی مجموعه مشکوه، اهدایی به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، کتاب‌شناسی جانوران، کتاب‌شناسی نقد کتاب، لطایف الحقایق.
* ۱۳۵۶ نظارت استصوابی خوابگاه اهدایی [[محمدصادق فاتح یزدی|محمدصادق فاتح]] به دانشگاه تهران، عضو شورای عالی (سازمان اسناد ملی ایران) تا سال ۱۳۵۷، نگارش یادداشت بر خاطرات حاج سیاح، فهرست رساله‌های تحصیلی دانشگاه تهران، فهرست مجله‌های فارسی از ابتدا تا سال ۱۳۲۰ شمسی، مجموعه سخنرانی‌های هفتمین کنگره ایرانی، مجموعه سخنرانی‌های هفتمین کنگره تحقیقات ایرانی، انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های راهنمای کتاب، هنر و مردم، نشریه نسخه‌های خطی، یغما، گوهر، نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، مجموعه‌های فرهنگ ایران زمین، جشن‌نامه مدرس رضوی، جشن نامه [[هانری کوربن]]، مقالات تقی‌زاده، پانزده گفتار دربارهٔ مجتبی مینوی، یادگارنامه [[حبیب یغمایی]]، یادنامه سپهبد [[فرج‌الله آق‌اولی]]، نگارش و نشر یک مقاله به زبان غیرفارسی، نگارش سفرنامه (گویان گویان تا [[اسفراین]] و جوین)، چاپ کتاب‌های: الاکیال و الاوزان، جغرافیای کاشان، راپورت سفر فارس، منتخب الزمان در بیان تیراندازی، رساله در معنی شمشیر و قلم، فهرست مقالات ایران‌شناسی در زبان عربی، یادگارنامه حبیب یغمایی، پانزده گفتار دربارهٔ مجتبی مینوی، نامه‌های قزوینی به تقی‌زاده (چاپ دوم)، روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه (چاپ سوم)، جلد دوم فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی (چاپ دوم).
* ۱۳۵۷ انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های: راهنمای کتاب، یغما، گوهر، مجموعه فرهنگ ایران زمین، مجموعه گفتارها، [[صحافی]] سنتی، نگارش و نشر سه مقاله به زبان غیر فارسی، نگارش سفرنامه (کاشان، [[آران و بیدگل|آران]] و [[نطنز]])، چاپ کتاب‌های استرآباد نامه (چاپ دوم)، الوقفیه الرشیدیه: وقفنامه ربع رشیدی، خطای نامه: شرح مسافرت در [[چین]]، حجازیه یا سفرنامه حج، قلعه [[غار کرفتو|کرفتو]]، فایده زیارت، وقفنامه مدرسه سلطانی کاشان، سفرنامه (راه [[تبریز]] به [[تهران|طهران]])، قواعد دفتر و حساب، بیاضی از مکاتیب عصر [[صفویان|صفوی]]، شجره طیبه، سیاست و آزادی، محیط ادب، جلدسازی در صحافی سنتی (چاپ دوم)، تاریخ جدید یزد (چاپ دوم)، نگارش یادداشت بر فهرست رساله‌های تحصیلی دانشگاه تهران، فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، مجموعه گفتارهایی دربارهٔ چند تن از رجال ادب و تاریخ ایران و مقدمه بر (نمایشگاهی از ۲۴۰۰ اثر تازه ایران‌شناسی (موزه و مرکز فرهنگی و هنری [[رضا عباسی]]))، داوره جایزه فردوسی (جایزه ایران‌شناسان شوروی)، تأسیس سازمان کتاب (به طور مستقل)، راهنمایی پایان‌نامه تحصیلی دوره فوق‌لیسانس کتابداری دانشگاه تهران با عنوان فهرست راهنمای کتاب (۱۳۴۶—۱۳۳۷)، مدیریت (سازمان کتاب) تا سال ۱۳۶۱.
* ۱۳۶۳ انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های آینده و مجموعه‌های نامواره دکتر محمود افشار یزدی، یادگارنامه فخرایی، نگارش و نشر دو مقاله به زبان غیر فارسی، نگارش سخنی دربارهٔ مدایح‌نگار و تذکره‌های او بر تذکره انجمن ناصری به همراه تذکره مجدیه، نگارش (چند سخن) بر مقدمات مشروطیت، (پیش سخن) بر سفرنامه جنوب ایران، یادداشتی برای معرفی بر سفرنامه فرنگستان (سفر دوم ناصرالدین شاه قاجار)، یادداشت بر گرگان‌نامه، چاپ کتاب‌های دیوان وثوق، سفرنامه عتبات، رجال عصر مشروطیت، خاطرات و اسناد ناصر دفتر روائی خلخالی، تذکره انجمن ناصری به‌همراه تذکره مجدیه، گرگان‌نامه، یادداشت‌های قزوینی (تجدید چاپ ۵ جلد)، نظارت بر مجموعه (گذشته ایران در نوشته‌های پیشینیان) انتشارات فردوسی، نظارت بر نشر مجموعه (ایران و ایرانیان) انتشارات علمی، نظارت بر نشر مجموعه (گنجینه خاطرات و سفرنامه‌های ایرانی) [[انتشارات اساطیر]]، چاپ چهل سال تاریخ ایران جلد اول المآثر والآثار، عضویت هیئت گزینش کتاب بنیاد موقوفات دکتر افشار تا سال ۱۳۸۹، چاپ مخابرات استرآباد.
* ۱۳۶۴ چاپ کتاب‌های تاریخ ایران در دوره قاجار، خاطرات و تالمات، دومین سفر ناصرالدین شاه به فرنگستان، مرآت السفر و اردوی همایون به خط [[میرزا محمدرضا کلهر|کلهر]]، فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه ملی ملک، ایجاد (نامواره دکتر محمود افشار)، از انتشارات بنیاد موقوفات، از جلد یازدهم، نام (پژوهش‌های ایران‌شناسی) به آن الحاق شد؛ نگارش یادداشت بر ناموره دکتر حمود افشار (جلد اول)، انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های آینده، بیاض و مجموعه‌های حافظ شناسی، مجموعه مقالات دکتر محمد معین، خاطرات [[الله‌یار صالح]]، نگارش و نشر یک مقاله به زبان غیر فارسی.
* ۱۳۶۵ نگارش سفرنامه (از دریا بارفارس به درون اقلیم پارس)، انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های آینده و مجموعه‌های فرهنگ ایران زمین و حافظ شناسی، صدور پروانه انتشار نو برای مجله آینده به شماره ۲۲۵۹۴ / ۲۱ به وسیله اداره کل مطبوعات داخلی [[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی]]، چاپ کتاب‌های امیرنامه (منظومه)، خاطرات و تآلماتتألمات (چاپ در آمریکا بدون کسب اجازه)، خاطرات و تآلماتتألمات (چاپ در انگلیس بدون کسب اجازه)، نگارش و نشر یک مقاله به زبان غیرفارسی.
* ۱۳۶۶ انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های آینده، [[آدینه (نشریه)|آدینه]]، عاشقانه و مجموعه‌های کتاب‌نمای ایران، نامواره دکتر محمود افشار، حافظ شناسی، نگارش یادداشت بر تذکره شعرای یزد، تکاب افشار، شناخت زعفران ایران، چاپ کتاب‌های جامع التواریخ حسنی، ترجمه منتخب کتاب مرآه‌الزمان، رجال وزارت امور خارجه در عصری ناصری و مظفری، منتخب التواریخ، میرزا تقی خان امیرکبیر (چاپ سوم)، دیوان کهنه حافظ (چاپ چهارم)، فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه ملی ملک، نگارش سفرنامه (از نوشهر به خراسان و کرمان)، مدیریت و نظارت بر انتشارات گنجینه حسین بشارت - تا سال ۱۳۸۹.
* ۱۳۶۷ نگارش یادداشت بر کتاب‌های اللهیار صالح، فرمانفرمایان گمنام، زبان فارسی در آذربایجان، چاپ کتاب‌های آثار و احیا سمریه: مزارات سمرقند به انضمام قندیه (چاپ سوم)، تاریخ ایران در دوره قاجاریه (چاپ دوم)، انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های آینده و مجموعه‌های نامواره دکتر محمود افشار، دربارهٔ حافظ، حافظ شناسی، مجموعه مقالات دکتر حمید زرین‌کوب، حافظ از دیدگاه قزوینی، نگارش و نشر سه مقاله به زبان غیر فارسی، نگارش سفرنامه طواف سهند.