تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف»

←‏احتیاط در استفاده از واژه‌ها: بازنویسی بر اساس متن ویکی انگلیسی
(←‏احتیاط در استفاده از واژه‌ها: بازنویسی بر اساس متن ویکی انگلیسی)
 
=== احتیاط در استفاده از واژه‌ها ===
در ویکی پدیا واژگان یا اصطلاحات ممنوع وجود ندارد، ولی برخی اصطلاحات خاص باید با احتیاط استفاده شود، زیرا ممکن است موجب سودداری بشود. برای نمونه، تعبیر «ادعا کردن» در مثال «فلان صاحبنظر ادعا می کند که ...» می تواند دال بر فقدان اطمینان باشد. کاربرد این تعبیر یا دیگر تعابیر شک برانگیز ممکن است این طور وانمود سازد که مقاله یک دیدگاه را بر دیدگاه دیگر ترجیح می دهد. بکوشید که واقعیات را به طور ساده تر بدون استفاده از چنین کلماتی به توصیف کنید. در مثال فوق «فلان صاحبنظر امی گوید که ...» بهتر است. سعی کنید اصطلاحات و تعابیر متملقانه، تحقیرکننده، مبهم، کلیشه ای یا تأییدکننده یک دیدگاه خاص را از مقالات بزدایید. (مگر آنکه آن تعابیر بخشی از نقل قول از یک باارزش مهم باشد.)
در ویکی‌پدیا باید از واژگان و عبارات ستایش‌آمیز، توهین‌آمیز و نیز از حسن تعبیر و سانسور اجتناب کرد.
 
== جانبداری ==