باز کردن منو اصلی

تغییرات

اصلاح ارقام
 
|-
|1||{{flag|China}}||align=center|23,066,062۲۳٬۰۶۶٬۰۶۲
|-
|—||''{{flag|European Union}}''||align=center|20,745,308۲۰٬۷۴۵٬۳۰۸
|-
|2||{{flag|United States}}||align=center|19,377,203۱۹٬۳۷۷٬۲۰۳
|-
|3||{{flag|India}}||align=center|9,585,371۹٬۵۸۵٬۳۷۱
|-
|4||{{flag|Japan}}||align=center|5,066,064۵٬۰۶۶٬۰۶۴
|-
|5||{{flag|Germany}}||align=center|4,122,402